Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Dyrektor Instytutu Historii, prof. Wojciech Skóra, został członkiem nowej Rady Uczelni Akademii Pomorskiej

Dyrektor Instytutu Historii, prof. Wojciech Skóra, został członkiem nowej Rady Uczelni Akademii Pomorskiej

Na posiedzeniu Senatu AP 16 XII 2020 dokonano wyboru sześciu członków Rady Uczelni AP na kadencję 2021-2024.

Trzech spoza Akademii, troje spośród profesorów naszej Uczelni oraz przedstawiciel studentów. Rada Uczelni jest jednym z czterech organów Uczelni. Jej głównym zadaniem jest monitorowanie zarządzania i gospodarki finansowej AP. Nowej Radzie życzymy powodzenia w pracach.

Znajdziesz nas tutaj