Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Instytut Historii AP organizuje podyplomowe studia kwalifikacyjne Nauczanie historii

Instytut Historii AP organizuje podyplomowe studia kwalifikacyjne Nauczanie historii

Na mocy decyzji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku, wraz z rozpoczęciem semestru letniego (od marca 2021 r.) w bieżącym roku akademickim, Instytut Historii przystąpi do organizacji podyplomowych studiów kwalifikacyjnych pod nazwą Nauczanie historii.

Niniejsza oferta edukacyjna adresowana jest do absolwentów studiów nauczycielskich I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, zaliczanych do dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Po trzech semestrach obejmujących przedmioty wdrażające w warsztat zawodowy nauczyciela historii oraz prezentujące historię Polski i dzieje powszechne (łącznie 375 godzin oraz 90 godzin praktyk dydaktycznych), po zdaniu egzaminu końcowego i obronie pracy dyplomowej, słuchacze uzyskają uprawnienia do nauczania historii (jako drugiego przedmiotu) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Zajęcia będą odbywały się w piątkowe popołudnia, soboty i niedziele. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, będą to wyłącznie spotkania online, przy użyciu m.in. platformy Google Meet. W kolejnych dwóch semestrach w formie kontaktowej odbędą się zajęcia z Dydaktyki historii, zaś pozostałe przedmioty w trybie online. Łączna opłata za całość studiów (za trzy semestry) wynosić będzie 2970 zł. Planowany początek studiów to piątek 5 marca 2021 r.

Do niniejszej informacji dołączamy podanie o przyjęcie na studia podyplomowe oraz kwestionariusz osobowy. Po wypełnieniu wskazanych dokumentów oraz dołączeniu do nich dyplomu ukończenia studiów nauczycielskich (I i II stopnia lub jednolitych magisterskich), prosimy o zeskanowanie tego kompletu danych i przesłanie go drogą elektroniczną na adres Instytutu Historii (ih@apsl.edu.pl). W chwili, gdy zgromadzimy grupę co najmniej 15 kandydatów na słuchaczy, Państwa dane zostaną przekazane do Biura obsługi studentów i doktorantów Akademii Pomorskiej. Tam, po wprowadzeniu Państwa danych do systemu uczelnianego, zostaną wygenerowane indywidualne konta wpłat dla każdego słuchacza.

 

Znajdziesz nas tutaj