Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Komisja Doktorska Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Komisja Doktorska Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku

w Słupsku podaje do wiadomości, że dnia 06.11.2020 r., o godz. 12.00 odbędzie się online

publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr. Mariusza Sampa

TYTYŁ ROZPRAWY: Pierwsi Piastowie jako dowódcy w czasie wojen z Niemcami w okresie wczesnofeudalnym.

PORMOTOR: dr hab. Agnieszka Tetrycz-Puzio, prof. AP    - Akademia Pomorska w Słupsku
        

RECENZENCI: prof. dr hab. Błażej Śliwiński                   - Uniwersytet Gdański
                         dr hab. Marek Radoch, prof. UWM        - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski


Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22c, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Historii.

Osoby chętne do wzięcia udziału w części publicznej obrony online prosimy o zgłoszenie takiej deklaracji ze swoim adresem mailowym pod adres: małgorzata.mastalerz-krystjanczuk@apsl.edu.pl

Przewodniczący Komisji Doktorskiej 

prof. dr hab. Wojciech Skóra

Znajdziesz nas tutaj