Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
KOMISJA DOKTORSKA INSTYTUTU HISTORII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

KOMISJA DOKTORSKA INSTYTUTU HISTORII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

podaje do wiadomości, że dnia 06.11.2020 r., o godz. 12.00, w Auli, ul. Westerplatte 64 (Słupsk) odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr. Mariusza Sampa

TYTYŁ ROZPRAWY: Pierwsi Piastowie jako dowódcy w czasie wojen z Niemcami w okresie wczesnofeudalnym.

PORMOTOR: dr hab. Agnieszka Tetrycz-Puzio, prof. AP    - Akademia Pomorska Słupsk

RECENZENCI: prof. dr hab. Błażej Śliwiński            - Uniwersytet Gdański
                         dr hab. Marek Radoch, prof. UWM        - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22c, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Historii.

Osoby chętne do wzięcia udziału w części publicznej obrony online prosimy o zgłoszenie takiej deklaracji ze swoim adresem mailowym pod adres: malgorzata.mastalerz-krystjanczuk@apsl.edu.pl

Osoby, które chcą wziąć  udział w części jawnej w sposób bezpośredni (liczba osób ograniczona, wymóg zachowania zasad obowiązujących w czasie pandemii) - zgłaszają się (imię, nazwisko, adres e-mail) pod ten sam adres: malgorzata.mastalerz-krystjanczuk@apsl.edu.pl

 

małgorzata.


                                   Przewodniczący Komisji Doktorskiej 

                                    prof. dr hab. Wojciech Skóra

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj