Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr. Konrada Mozgawy

TYTYŁ ROZPRAWY: Druga Rzeczpospolita wobec kwestii Rusi Zakarpackiej w latach 1919-1939.  

KOMISJA DOKTORSKA INSTYTUTU HISTORII AKADEMII POMORSKIEJ

w Słupsku podaje do wiadomości, że

dnia 14.04.2021 r., o godz. 10.00, w sali 53, ul. Arciszewskiego 22a

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr. Konrada Mozgawy

 

TYTYŁ ROZPRAWY: Druga Rzeczpospolita wobec kwestii Rusi Zakarpackiej w latach 1919-1939.

 

PROMOTOR: prof. dr hab. Piotr Kołakowski                   - Akademia Pomorska Słupsk

                       

RECENZENCI: dr hab. Michał Jarnecki, prof. UAM        - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

                             dr hab. Andrzej Krzak, prof. UJD          - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22c, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Historii.

Ze względu na sytuację epidemiczną obrona będzie w trybie hybrydowym, czyli bezpośrednio obecni w sali będą jedynie członkowie Komisji Doktorskiej i Doktorant. Pozostałych zapraszamy do udziału on-line. Osoby chętne do wzięcia udziału w części publicznej obrony on-line prosimy o zgłoszenie takiej deklaracji, ze swoim adresem mailowym, pod adres: małgorzata.mastalerz-krystjanczuk@apsl.edu.pl do dnia 12.04.2021 r.

Znajdziesz nas tutaj