Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Staż w naszym Instytucie doc. OŁEKSIJA BAŁUCHA z Czerniowiec

Miło nam zakomunikować, iż w dniach 27 maja – 21 czerwca 2021 r. gościł w naszym Instytucie doc. Ołeksij Bałuch (Олексій Балух) z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fedkowycza na stażu naukowym.

W trakcie stażu doc. Bałuch realizował temat badawczy pt. Bukovyna in the context of international relations in the Central-East Europe in the late 15th – early 18th centuries. Opiekunem stażu z ramienia Instytutu był dr hab. Robert Kuśnierz, prof. AP.

Podczas stażu doc. Bałuch zapoznał się także z polskim systemem szkolnictwa wyższego, zwłaszcza z procesem dydaktycznym realizowanym w warunkach pandemii oraz z działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu Historii AP.

Cieszymy się, że mogliśmy gościć Pana Docenta. Życzymy wielu sukcesów naukowych!

Znajdziesz nas tutaj