Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

VII. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Polska i sąsiedzi. Zdrowie i środowisko”

Konferencja odbędzie się 24-25 września 2021 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Motywem przewodnim konferencji będzie tematyka związana z szeroko rozumianym otaczającym nas środowiskiem i zdrowotnością.

Konferencja jest adresowana do doktorantów reprezentujących różne dziedziny nauki.

Intencją organizatorów VII edycji konferencji jest stworzenie forum wymiany efektów badań i doświadczeń naukowych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Konferencja trwać będzie dwa dni. Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na obrady w trybie stacjonarnym odbędą się one w trybie online lub hybrydowym (tradycyjnie i online).

Referaty wygłoszone na konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), zostaną opublikowane w pracy zbiorowej wydanej przez Wydawnictwo Akademii Pomorskiej znajdujące się na liście wydawnictw punktowanych.

Forma wystąpień obejmuje zaprezentowanie wyników badań naukowych w formie referatów, komunikatów i posterów.

Celem siódmej edycji konferencji będzie pogłębienie i rozwój wiedzy z perspektywy interdyscyplinarnej dotyczącej Polski i jej sąsiadów przez pryzmat środowiska i zdrowia.

Badacze podczas wydarzenia będą omawiać z różnych perspektyw takie zagadnienia jak m.in.: Zdrowie i choroba – dawniej i dziś; Środowisko w polityce na przestrzeni wieków; Środowisko a bezpieczeństwo; Infrastruktura wodna- dawniej i dziś; Podróże a środowisko i zdrowie na przestrzeni wieków; Surowce lecznicze - ewolucja postrzegania; Natura w literaturze, sztuce i architekturze; Ekologia w wychowaniu; Techniczne aspekty zdrowotności; Zagrożenia  i potrzeby człowieka w kontekście zdrowia fizycznego i psychicznego; Problemy demograficzne i zdrowotne w populacjach dawnych i współczesnych; Środowisko w sztuce audiowizualnej; Ekonomiczne, socjologiczne i psychologiczne aspekty jakości życia człowieka; Ochrona środowiska i jej miejsce we współczesnym świecie.

Tym samym, za potrzebą organizacji konferencji i późniejszym wydaniem publikacji przemawia fakt, iż na poziomie ogólnopolskim w gronie przede wszystkim młodych naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki dojdzie do szerokiej dyskusji, która w tym formacie zdarza się bardzo rzadko.

Nazwy paneli tematycznych mogą ulec korekcie w zależności od tematyki i ilości zgłoszeń.

Propozycje tematów wystąpień prosimy nadsyłać do Organizatorów wydarzenia w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: konferencja.doktorantow.slupsk@wp.pl

Termin zgłoszenia abstraktów: 31 sierpnia 2021 r.

Opłata konferencyjna:

  1. 100 zł. – doktoranci, którzy zgłoszą swój udział do 31 lipca 2021 r.
  2. 150 zł. - doktoranci, które zgłoszą swój udział do 31 sierpnia 2021 r.

Prosimy o uiszczanie opłaty konferencyjnej na konto nr: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a, z dopiskiem: wpłata subkonto 249-554 „Polska i jej sąsiedzi".

 

Komitet organizacyjny konferencji:

mgr Magorzata Romankiewicz-Częścik – przewodnicząca

mgr Szymon Smentek

mgr Patrycja Jędrzejewska

mgr Tomasz Częścik

mgr Jolanta Czerwiakowska

mgr Patryk Toczyński

mgr Dorota Śmietana-Bołwako


Komitet naukowy konferencji:

dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP – przewodnicząca

prof. dr hab. Wojciech Skóra

prof. dr hab. Daniel Kalinowski

dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP

dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP

dr hab. Lech Chojnowski, prof. AP

dr hab. Tomasz Hetmański, prof. AP

Znajdziesz nas tutaj