Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci

Aktualności

Akadamia Pomorska Słupsk
SUKCES NASZEGO DOKTORANTA, MGR. SZYMONA SMENTKA

SUKCES NASZEGO DOKTORANTA, MGR. SZYMONA SMENTKA

Miło nam zakomunikować, że w pierwszej edycji konkursu „Rocznika Ziem Zachodnich” wydawanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” na najlepszy artykuł naukowy 3. nagrodę otrzymał Pan Mgr Szymon Smentek - doktorant Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku (przygotowuje dysertację pod kierunkiem ks. dr hab. Józefa Szymańskiego, prof. AP).

03.10.2019
Akadamia Pomorska Słupsk
SUKCES PROFESORA PIOTRA KOŁAKOWSKIEGO!

SUKCES PROFESORA PIOTRA KOŁAKOWSKIEGO!

Z prawdziwą radością informujemy, że w tegorocznym konkursie im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, nasz pracownik Profesor Piotr Kołakowski za opublikowaną wspólnie z Profesorem Michałem Jarneckim monografię pt. „Ukraiński Piemont”. Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938-1939, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2017, otrzymał Nagrodę Główną.

03.10.2019
Akadamia Pomorska Słupsk
OBRONA DOKTORATU W NASZYM INSTYTUCIE

OBRONA DOKTORATU W NASZYM INSTYTUCIE

Miło nam poinformować, iż w dniu 26 marca 2019 r. w naszym Instytucie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Kamila Domagały pt. Aparat kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie koszalińskim w latach 1950-1975.

03.10.2019
Akadamia Pomorska Słupsk
PROFESOR ROBERT KUŚNIERZ OTRZYMAŁ GRANT W KANADZIE

PROFESOR ROBERT KUŚNIERZ OTRZYMAŁ GRANT W KANADZIE

Miło nam zakomunikować, że Profesor Robert Kuśnierz otrzymał the Scholarly Publications Support Grant, przyznany przez Canadian Foundation for Ukrainian Studies z Toronto. W 2018 r. Fundacja przyznała dwa granty na dofinansowanie publikacji wybitnych monografii naukowych traktujących o tematyce ukraińskiej. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

03.10.2019

Znajdziesz nas tutaj