Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Dr hab. Hubert Mikołajczyk, prof. AP

Specjalność naukowa: psychoanaliza, hermeneutyka, filozofia transcendentalna, neokantyzm.

1983 – magister filozofii – Instytut Filozofii UAM w Poznaniu.

1989 – doktor filozofii – Instytut Filozofii UAM w Poznaniu.

2006 – doktor habilitowany filozofii – Instytut Filozofii UŚ w Katowicach.

2007 – prof. ndzw. Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Pozycje książkowe:

 1. Kierkegaard, Kant a antropologia filozoficzna,      Słupsk 1990.
 2. O człowieku i istnieniu. Studium z dziejów      antropologii filozoficznej, Słupsk, 1994.
 3. Antropologia Kierkegaarda w świetle kantowskiej      filozofii praktycznej, Słupsk 1995.
 4. Psychoanaliza Freuda – próba hermeneutycznej      rekonstrukcji, Częstochowa 1995.
 5. Wolność i sens. Filozoficzna interpretacja      psychoanalizy Freuda, Częstochowa 1998.
 6. Interpretacja, dialog, sens. Hermeneutyczne      współrzędne krytyki epistemologii filozoficznej, Częstochowa 1999.
 7. Neokantyzm badeński i otwarcie filozofii      transcedentalnej na dziejowość, Częstochowa 2004.
 8. Kant i postkantowskie projekty nowożytności i      współczesności, Słupsk 2012
 9. Kantowskie a priori i problem jego      uhistorycznienia, Słupsk 2013

Redakcja i współredakcja naukowa:        

 1. Red. H. Mikołajczyk, W stronę filozoficznego doświadczenia. Antropologiczno-epistemologiczne aplikacje myślenia filozoficznego, Częstochowa 1996.
 2. Red. H. Mikołajczyk, Człowiek, kultura, język – wokół postmodernistycznych inspiracji, Częstochowa 1998.
 3. Red. H. Mikołajczyk, R. Miszczyński Filozofia III. Prace Naukowe. Filozofia wobec zagrożeń cywilizacyjnych, Częstochowa 2001.
 4. Red. H. Mikołajczyk, Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego, 2002 nr 31.
 5. Red. H. Mikołajczyk, M. Oziembłowski, M. Rembierz Hermeneutyczne dziedzictwo filozofii, Kraków 2006.
 6. Red. H. Mikołajczyk, M. Rembierz, Hermeneutyczna tradycja filozofii, Słupsk 2009.
 7. Red. H. Mikołajczyk, Res Philosophica. Szkice z filozofii współczesnej, Słupsk 2009.
 8. Red. H. Mikołajczyk, Zb. Sareło, Understanding Human Being. Essays on Jewish Anthropology, Słupsk 2013.

Artykuły naukowe:  

 1. Rola intuicji w filozoficznym poznaniu Boga, „Słupskie Prace Humanistyczne” 1995/14a, s. 43-57
 2. O egzystencjalnym rozumieniu antropologii filozoficznej, tamże s. 3-42.
 3. Psychoanalityczna koncepcja wolności, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP Częstochowa” 1995 nr 6, s. 33-42.
 4. Kreatywne aspekty języka jako systemu znakowego w: (red.) R. Miszczyński, Z problemów lingwistyki kognitywnej. Znaczenie przekazu językowego w nauce, Częstochowa 1996, s. 95-107.
 5. Postmodernistyczny sens rozważań filozoficznych w: (red.) H. Mikołajczyk. W stronę filozoficznego doświadczenia. Antropologiczno-epistemologiczne aplikacje myślenia filozoficznego, Częstochowa 1996, s. 11-25.
 6. Hermeneutyka a psychoanaliza Freuda, tamże s. 25-39.
 7. Psychoanalityczny przełom w psychologii a kwestia świadomości absolutnej, tamże s. 39-55.
 8. Psychoanaliza Freuda – kryzys episteme? w: (red.) H. Mikołajczyk, Człowiek, kultura, język. Wokół      postmodernistycznych inspiracji, Częstochowa 1998 s.21-35.
 9. Postmodernizm, czyli o „peryferiach”      epistemologii, tamże s. 35-53.
 10. Dialog i interpretacja. O hermeneutycznych      przesłankach krytyki epistemologii filozoficznej w: (red) M.      Woźniczka, Filozofia – sztuka myślenia i dobro wspólne. Sposoby      uczenia się i nauczania filozofii, Częstochowa 1998, s. 199-209.
 11. Psychologiczny status myślenia filozoficznego      w: (red.) R. Miszczyński „Filozofia i Socjologia V. Prace Naukowe”,      Częstochowa 1997, s. 5-17.
 12. Hermeneutyczna wykładnia podmiotowej komunikacji      w; (red). R. Miszczyński, A. Olech, „Filozofia I. Prace Naukowe”,      Częstochowa 1999, s. 5-15.
 13. Znaczenie kategorii rozumienia w świetle ontologicznej radykalizacji      hermeneutyki w: (red.) D. Probucka, Dylematy filozofii, Kraków      1999, s. 26-40.
 14. Sens i znaczenie w świetle freudowskiej koncepcji      interpretacji w: (red.) R. Miszczyński, „Filozofia II. Prace Naukowe”,      Częstochowa 2000, s. 53-63.
 15. Żądza i namiętność, czyli o filozoficznym      znaczeniu kategorii nieświadomości, tamże, s. 63-79.
 16. Dialogowo-interpretacyjne przesłanki krytyki      epistemologii transcendentalnej w: (red.) S. Podobiński, B. Snoch, Przyzywanie      głębi do kręgu słów, myśli, idei i działań, Częstochowa 2001, s.      197-203.
 17. Wilhelma Windelbanda historyczna weryfikacja      transcendentalizmu Kanta w: (red.) R. Miszczyński, H. Mikołajczyk,      „Filozofia III. Prace Naukowe”, Częstochowa 2001, s. 83-93.
 18. Humanistyczne aspekty doświadczenia poznawczego      Hansa-Georga Gadamera, tamże, s. 123-135.
 19. Heinricha Rickerta aksjologiczne ugruntowanie      kantowskiego transcendentalizmu, tamże, s. 135-145.
 20. Kuno Fischer i historyczne manowce filozofii      transcendentalnej w: (red.) H. Mikołajczyk, „Biuletyn Instytutu      Filozoficzno-Historycznego” 2002 nr 31, s. 45-52.
 21. Świadomość Historyczna a kwestia wartości      obiektywnej w: (red.) R. Miszczyński „Filozofia IV. Prace Naukowe”,      Częstochowa 2003, s. 15-21.
 22. Prawda i paradoks, czyli o filozoficznych      walorach refleksji metaforycznej, tamże, s. 21-27.
 23. Struktura Dasein w ujęciu M. Heideggera, „Słupskie      Prace Humanistyczne” 1985 nr 5 s.69-87.
 24. Soren Kierkegaard – absolutyzacja istnienia      ludzkiego, „Słupskie Prace Humanistyczne” 1986 nr 6, s.179-198.
 25. Metodologiczno-epistemologiczne problemy      antropologii filozoficznej S. Kierkegaarda, „Słupskie Prace      Humanistyczne” 1987 nr 7a, s. 139-153.
 26. Metafizyka      zła Markiza de Sade'a, czyli o bezznaczeniowości Innego, (red.) P.      Łaciak„Folia Philosophica”,      Katowice t. 26, s.269-285.
 27. Postkartezjańska metafizyka i aksjologiczna      rewizja transcendentalizmu Kanta, (red.) P. Łaciak„Folia Philosophica”, Katowice 2006 t. 24,      s. 107-131.
 28. Transcendentalne a priori i problem jego      uhistorycznienia, (red.) P.      Łaciak„Folia Philosophica”, Katowice 2007 t. 24, s. 128-151.
 29. Hermeneutyczne przesłanki krytyki epistemologii transcendentalnej (red.) P. Łaciak „Folia      Philosophica”, Katowice 2009 t. 27, s. 67-79.
 30. Dialogowe znaczenie rozumienia w świetle      dziejowych zadań hermeneutyki, w:      (red.) H. Mikołajczyk, M. Oziembłowski, M. Rembierz, Hermeneutyczne      dziedzictwo filozofii, Kraków 2006, s. 55-75.
 31. „Słaba ontologia” G. Vattimo wyrazem ponowoczenej      radykalizacji hermeneutyki, w:      (red.) H. Mikołajczyk, M. Oziembłowski, M. Rembierz, Hermeneutyczne      dziedzictwo filozofii, Kraków 2006, s. 139-153.
 32. Emmanuela Levinasakrytyka ontologii wolności, w: (red.) H. Mikołajczyk, M. Rembierz, Hermeneutyczna      tradycja filozofii, Słupsk 2009, s. 29-40.
 33. „rozum rozumnych odrzucę”, czyli o      nihilistycznych aspektach filozofii Sørena Kierkegaarda, w: (red.) S. Pietras, D. Żuromski, M.      Furman, Spory o (bez)założeniowość filozofii, Słupsk 2011, s.      215-227.
 34. O polskich drogach filozofii w skali mikro, w: Słupskie Studia Filozoficzne, Słupsk      2009 t. 8, s. 5-13.
 35. Transcendentalizm bliżej życia. Z dziejów      recepcji Kanta, w: Słupskie Studia      Filozoficzne, Słupsk 2010 t. 9, s. 5-17.
 36. Thomistic      inspirations of Gabriel Marcel's philosophical      anthropology, w: Słupskie Studia Filozoficzne, Słupsk 2011      t. 10, s. 5-15.
 37. Z dziejow      metafizyki po Kartezjuszu, w: Słupskie Studia Filozoficzne, Słupsk      2012, t. 11, s. 5-19.
 38. Postmodernistyczne      konteksty modernizmu, w: (red.) T. Pękala, Powrót modernizmu?, Lublin 2013, s. 37-51.
 39. Powrót do      niewiedzy, czyli o aktualności filozofii S. Kierkegaarda, w: (red.) E.      Kasperski, M. Urbańska-Bożek, Polifoniczny      świat Kierkegaarda, Gdańsk 2014, s. 318-333.
 40. Społeczeństwo      kulturowo wykształcone alternatywa dla społeczeństwa ponowoczesnego, w:      (red.) A. Wojtaszak, Teoria-Historia-współczesność,      Szczecin 2015, s. 111-127.

Znajdziesz nas tutaj