Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Dr hab. Paweł Gut, prof. AP

Dr hab. Paweł Gut, prof. AP

 • doktor nauk humanistycznych specjalność historia w 2001 roku – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalność historia powszechna nowożytna i Pomorzoznawstwo w 2014 roku – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

Zakres prac badawczych:

 • historia nowożytna Pomorza oraz Prus, miasta Pomorza w czasach nowożytnych, dzieje administracji pruskiej w XVIII wieku,
 • nauki pomocnicze historii, szczególnie sfragistyka, a także archiwistyka, w tym aktoznawstwo i archiwoznawstwo.

Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, prezes Oddziału SAP Szczecin, członek Prezydium Zarządu Głównego SAP
 • Historisches Kommission für Pommern, Greifswald
 •  David Mevius Gesellschaft, Greifswald
 • Arbeitsgemeinschaft für Pommersche Kirchengeschichte, Greifswald, kurator w zarządzie towarzystwa

 

Publikacje :

 1. [Sydonia]. I. Kalendarium sporu Sydonii v. Borcke z Ulrykiem. II. Obraz Sydonii w Muzeum Narodowym w Szczecinie. III. Czy Sydonia była tylko czarownicą?, Łabuź, nr 18 (1996), s. 3–10.
 2. [współautor z J. Podralski], Jeszcze kilka słów o Sydonii, Łabuź, nr 19 (1996), s. 3–6.
 3. Akta sądów z Pomorza Zachodniego w zasobie Vorpommersches Landesarchiv w Greifswaldzie, Szczeciński Informator Archiwalny 1997, s. 159-165.
 4. Organizacja sądownictwa w pruskiej prowincji Pomorze w latach 1808-1945, Szczeciński Informator Archiwalny 1997, s. 25–59.
 5. [współautor z J. Podralski], Procesy czarownic na Pomorzu Zachodnim w XVI i XVII wieku, Łabuź nr 23 (1997), s. 24–28.
 6. Die Carl Loewe Sammlung im Staatsarchiv Stettin, [w:] Beiträge zu Leben, Werk und Wirkung, Hrsg. E. Ochs, L. Winkler, Frankfurt a/M. 1998, s. 371–373.
 7. [omówienie tomu periodyku] Rzeki. Kultura– Cywilizacja- Historia, tom 6 red. J. Kułtuniak, Katowice 1997, Przegląd Zachodniopomorski t. XLII (1998), z. 4, s. 230-234.
 8. Browar Bohrisch – Brauerei w XIX i pierwszej połowie XX wieku na tle browarnictwa szczecińskiego, [w:] 150 lat Browaru Szczecińskiego, tradycja i współczesność, Szczecin 1998.
 9. O sporze Sydonii von Borcke z bratem Ulrykiem, Głos Szczeciński 1998, nr 214, s. 12.
 10. Procesy o czary na Pomorzu, Głos Szczeciński 1998, nr 202, s. 12.
 11. Procesy o czary według Ordynacji Karnej Karola V XVI–XVIII wieku, [w:] Sabat Sydonii von Borcke. 450- rocznica urodzin pomorskiej czarownicy, Radowo Małe–Strzmiele 1998, s. 37–41 (Łabuź – wydanie specjalne).
 12. Akta Nadzoru Budowlanego miasta Świnoujścia. Opracował P. Gut, Szczecin - Świnoujście 1999.
 13. Akta Fakultetu Prawnego w Greifswaldzie w Archiwum Państwowym w Szczecinie, Szczeciński Informator Archiwalny nr 12, 1998 (druk 1999), s. 64-70.
 14. Sąd Wójtowski w Lęborku, Przegląd Zachodniopomorski, t. XLIII (1999), z. 3, s. 43-53.
 15. Urzędnicy sądowi pochodzenia szlacheckiego na Pomorzu Zachodnim w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Szlachta – społeczeństwo – państwo między Warmią a Rugią w XVIII – XX wieku. Praca zbiorowa pod red. M. Jaroszewicza i W. Stępińskiego, Słupsk-Szczecin 1999, s. 65-75.
 16. Archiwa i biblioteki w Szczecinie w procesie badawczym nad dziejami Pomorza (Die Archive und Bibliotheken Stettins im Prozess der Erforschung der Geschichte Pommerns), Biuletyn Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, nr 6 (1999), s.46-61 (tekst w j. polskim), s.106-121 (tekst w j. niemieckim).
 17. Proces archiwotwórczy zespołu Sąd Obwodowy w Bytowie, Szczeciński Informator Archiwalny nr 13, 1999 (druk 2000), s. 11-36.
 18. Próby reformy sądownictwa małych miast na Pomorzu Pruskim w XVIII wieku, Przegląd Zachodniopomorski, t. XLIV (2000), z. 3, s. 40-49.
 19. Procesy archiwotwórcze akt sądowych pruskiej prowincji Pomorze do 1945 roku, [w:] Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości w służbie państwa i obywateli, red. J. Baranowski, U. Zarzycka-Sutter, Łódź 2001, s. 137-162.
 20. [współautor z J. Grzelak, J. Macholak], Materiały źródłowe do historii Żydów przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie, [w:] Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warszawa 2001, s. 366–375.
 21. Archiwa rodu von Zitzewitz w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. [w:] Z dziejów szlachty pomorskiej. Ród von Zitzewitz. Wystawa archiwalna, Strzmiele lipiec – wrzesień 2001 (folder wystawy).
 22. Akta wymiaru sprawiedliwości do 1945 roku w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczeciński Informator Archiwalny nr 14-15 (2002), s. 47-71.
 23. Pieczęcie Szczecina, Kronika Szczecina, nr XX (2001) [druk Szczecin 2002], s. 49-51.
 24. Organizacja sądownictwa w pruskiej prowincji Pomorze w latach 1806/1808-1848/1849, Szczecin 2002, 249s.
 25. [współautor z R. Gaziński, M. Szukała], Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 roku, oprac. zbiorowe Radosław Gaziński, Paweł Gut, Maciej Szukała, Warszawa-Szczecin 2002, 549s.
 26. Zbiory kartograficzne w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczeciński Informator Archiwalny, nr 16 (2002), s. 111–115.
 27. [Współautor z M. Frankel], Wstęp do katalogu, [w:] Skarby archiwów polskich. Wystawa archiwalna. IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Zamek książąt Pomorskich w Szczecinie. Wrzesień 2002, Szczecin 2002, s. 15–19.
 28. Opracowanie katalogu (wspólnie z M. Frankel), Skarby archiwów polskich. Wystawa archiwalna. IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Zamek książąt Pomorskich w Szczecinie. Wrzesień 2002, Szczecin 2002, 61s., nbl.
 29. Powstanie i pierwsze lata działalności rozjemców w Stargardzie w pierwszej połowie XIX weku, Stargardia, t. 2 (2002), s. 153–162.
 30. Urząd powiatowego radcy sądowego w Prusach (1742–1849) na przykładzie prowincji pomorskiej, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LIV (2002), z. 2, s. 201–213.
 31. Geneza i rozwój instytucji rozjemcy w pruskiej prowincji Pomorze do połowy XIX wieku, Zapiski Historyczne, t. LXVII (2002), z. 3-4, s. 71–87.
 32. Powstanie królewskiego sądownictwa w pruskich domenach w XVIII wieku na przykładzie prowincji pomorskiej, [w:] Studia archiwalne – historyczne – politologiczne. Książka ofiarowana Profesorowi Kazimierzowi Kozłowskiemu, red. A. Czubiński, J. Macholak, Szczecin 2003, s. 11–22.
 33. Urząd nadprokuratora na Pomorzu Szwedzkim (1799–1818), Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LV (2003), z. 1, s. 217–224.
 34. [współautor z A. Chlebowska], Sprawozdanie z Warsztatów Młodych Polskich i Niemieckich Historyków “Polsko-niemieckie pogranicze i stosunki sąsiedzkie w XIX i XX wieku”, Zapiski Historyczne, t. LXVIII (2003), z. 2–3, s. 271–274.
 35. Urząd Radcy Podatkowego w Choszcznie dla miast powiatów tylnych Nowej Marchii, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, nr 10 (2003), s. 123–133.
 36. Projekt fotela położniczego z XVIII wieku. Przyczynek do historii medycyny, Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, nr 10 (2003), s. 227–229.
 37. Z dziejów archiwum Rugijskiego Sądu Landwójtowskiego w Bergen (Rügensches Landvogteigericht in Bergen), Szczeciński Informator Archiwalny, nr 17 (2003), s. 77–87.
 38. Stan sądownictwa patrymonialnego na Pomorzu Zachodnim w latach 1808–1848, [w:] Dzieje Wsi Pomorskiej. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Włościbórz, Gmina Dygowo 23-24 maja 2003, red. R. Gaziński, A. Chludziński, Dygowo-Szczecin 2003, s. 29–40.
 39. Das Hofgericht in Greifswald in schwedischer und preussischer Zeit 1642–1849, [w:] Integration durch Recht. Das Wismarer Tribunal (1653–1806), Hrsg. Von N. Jörn, B. Diestelkamp und K.A. Modeer, Köln-Weimar-Wien 2003, s. 157–177.
 40. Od lokacji miast do spisu klejnotów, Regiony. Pismo liderów samorządowych, nr 3, maj 2004, s. 46-47.
 41. [rec.] Im Hause des Herrn immerdar. Die Lebensgeschichte des Augustin von Balthasar (1701–1786) von ihm selbst erzählt, hrsg. von Dirk Alvermann, Greifswald 2003 (Publikation des Lehrstuhls für Nordische Geschichte, Band 2, herausgegeben von Jens E. Olesen), Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LVI (2004), z. 2, s. 374–376.
 42. Quellen zur Geschichte Rügens im Staatsarchiv Szczecin, Rugia – Rügen-Jahrbuch, Jg. 2005, s. 65-70.
 43. [rec.] Servorum dei Gaudium. Das ist Treuer Gottes Knechte Freuden-Lohn. Lebensbeschreibungen aus dem Umfeld des Wismarer Tribunals. Herausgegeben und kommentiert von Nils Jörn, Greifswald 2003 (Publikation des Lehrstuhls für Nordische Geschichte, Band 3), ss. 383+3, Zapiski Historyczne, t. LXIX (2004), z. 2-3, s. 216-218.
 44. [współautor z R. Gaziński, M. Szukała], Staatsarchiv Stettin – Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945. Bearbeitet von Radosław Gaziński, Paweł Gut, Maciej Szukała, München 2004, 671s. (również w formie elektronicznej na stronie internetowej: ).
 45. Stand der Patrimonialgerichtsbarkeit in der preussischen Provinz Pommern und Schwedisch-Pommern am Anfang des 19. Jahrhunderts, [w:] Justitia in Pommern, hrsg. von D. Alvermann, J. Regge, Münster 2004, s. 133–142.
 46. [komunikat], Konferencje naukowe z okazji 350-lecia Trybunału Szwedzkiego w Wismarze, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LVI (2004), z. 1, s. 400.
 47. Kolekcja tłoków pieczętnych w zbiorze sfragistycznym Archiwum Państwowego w Szczecinie (1580–1950), Szczeciński Informator Archiwalny nr 18 (2004), s. 51–146.
 48. [współautor z M. Niedzielska], Voss Wilhelm Carl (?– po 1838), [w:] Toruński Słownik Biograficzny, red. K. Mikulski, t. 4, Toruń 2004, s. 263–264.
 49. [współautor z J. Macholak], Źródła do dziejów portów w Szczecinie i Świnoujściu w Archiwum Państwowym w Szczecinie (Source materials on history of the ports in Szczecin and Świnoujście filed in the State Archive in Szczecin/Quellen zu der Geschichte der Häfen in Szczecin und Świnoujście im Staatsarchiv in Szczecin), [w:] Z dziejów portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. 55 lat polskiego zarządu w portach w Szczecinie i Świnoujściu, red. H. Salmonowicz, W. Kotwas, Szczecin 2005, s. 29–37.
 50. Program "Ariadne" - inwentarze archiwów z Pomorza Przedniego w Internecie
 51. [współautor z A.M. Bielak, K. Borówka, M. Stelmach, B. Wolny], Mapy historyczne Pomorza Zachodniego od XVI do XXI wieku. Opracowali: A.M. Bielak, K. Borówka, P. Gut, M. Stelmach, B. Wolny, Szczecin 2005, 21 map + 69s.
 52. [artykuł rec.], Finis coronat opus”. Synteza dziejów Pomorza Zachodniego w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, Zapiski Historyczne, t. LXX (2005), z. 1, s. 105-119.
 53. [sprawozdanie], Pierwszy zjazd Towarzystwa Naukowego Davida Meviusa (David Mevius Gesellschaft), Wismar 27–28 Maja 2005 roku, Zapiski Historyczne, t. LXX (2005), z. 4, s. 182–184.
 54. [rec.] Anja Tews, Die Kriminalverfassung in Neuvorpommern und Rügen 1815-1851. Ein Beitrag zur preussischen Jusitzgeschichte, Herdecke 2004, 288s., Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LVII (2005), z. 2, s. 434-436.
 55. Źródła do dziejów skarbowości Księstwa Pomorskiego w okresie wczesnonowożytnym (do 1637 roku) w zasobie Archiwum państwowego w Szczecinie, [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia historyczno-prawne. Materiały z Konferencji Polskich Historyków Państwa i Prawa, Szczecin 23–26 września 2004, red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006, s. 19–29.
 56. [współautor z K. Kozłowski] Źródła do dziejów Księstwa Wołogoskiego w okresie wczesnonowożytnym (do 1637 roku) w Archiwum Państwowym w Szczecinie, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. (2006), z. 4, s. 301–313.
 57. Pieczęcie Cechu Kołodziejów z Łobza, „Łabuź”, nr 58 (2006), s. 1–2.
 58. Typariusze pieczęci miejskich i sądowych z herbami miejskimi w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, „Stargardia”, t. IV (2004) [druk 2006], s. 323–335.
 59. Problemy inwentaryzacji kolekcji tłoków pieczętnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie, „Archiwista Polski” nr 1 (45)/2007, s. 7–13.
 60. Akta XXIV Sądu SS i Policji w Szczecinie (SS und Polizeigericht Stettin XXIV) z lat 1943–1945 w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, „Szczeciński Informator Archiwalny” nr 19 (2006) [druk 2007], s. 37–42.
 61. Pieczecie urzędowe Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 1831–2004. Część 1. Pieczecie do 1945 roku, „Szczeciński Informator Archiwalny” nr 19 (2006) [druk 2007], s. 109–124.
 62. [omówienie] Virtus est hoc uno testificata libro. Festgabe für Manfred Herling, herausgegeben von Dirk Alvermann, Nils Jörn, Kjell Å. Modéer, Münster – Hamburg – London 2003. Verfassung und Verwaltung Pommerns in der Neuzeit. Vorträge des 19. Demminer Kolloquiums zum 75. Geburtstag von Joachim Wächter am 12. Mai 2001, herausgegeben von Henning Rischer und Martin Schoebel, Bremen [2004]; „Archeion“ t. CVIII (2005) (druk 2007), s. 405–409.
 63. O zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie do 1945 r., [w:] Mundus archii mundus memoriae. Archiwum Państwowe w Szczecinie 1945–2005, red. M. Frankel, Szczecin 2007, s. 23–31
 64. Die Hofgerichte in Stettin, [w:] Die Pommerschen Hofgerichte. Geschichte – Personal – Probleme der Forschung, Hrsg. Von N. Jörn, Hamburg 2007 (Schriftreihe der David-Mevius-Gesellschaft Bd. 2), s. 275-288.
 65. Przepisy o rejestracji ruchu naturalnego ludności żydowskiej w Prusach w latach 1847–1874, [w:] Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Warszawa 2007, s. 305–313.
 66. [sprawozdanie] Sesja poświęcona dwustuleciu Edyktu Październikowego z 1897 roku, „Zapiski Historyczne”, t. LXXII (2007), z. 4, s. 194–196.
 67. Podziały administracyjne pomorskich prowincji Prus w latach 1918–1939, „Szczeciński Informator Archiwalny” nr 20 (2007) [druk 2008], s. 89–102.
 68. Pieczęcie sądów patrymonialnych w Prusach w XVIII-XIX wieku na przykładzie prowincji Pomorze, [w:] Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku, i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku, red. A. Chlebowska, A. Gut, Warszawa 2008, s. 67–77.
 69. [rec.] Źródła do historii Koszalina. Recenzja Zeszytów Historycznych, „Kultura Koszalińska. Almanach 2007”, Koszalin 2008, s. 143–144.
 70. [sprawozdanie] Sesja Heraldyka kościelna na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (13 III 2008 r.), „Archiwista Polski” Nr 2 (50)/2008, s. 93–96.
 71. [art. recenzyjny] O nowej monografii z badań nad archiwaliami pruskimi, „Archiwista Polski” Nr 4 (52)/2008, s. 75-85.
 72. [sprawozdanie] 78. Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Archiwistek i Archiwistów w Erfurcie 16-19 IX 2008 r. (78. Deutscher Archivtag), „Archiwista Polski” Nr 4 (52)/2008, s. 95-97.
 73. Szkice z dziejów ustrojowych i politycznych Barlinka w XIX i pierwszej połowie XX wieku, „Przegląd Zachodnipomorski”, t. (2008), z. 3, s. 25-48.
 74. Das Schwedische Lehnsarchiv in Stralsund im Bestand des Staatsarchivs in Stettin (Archiwum Państwowe w Szczecinie), [w:] Lebenswelt und Lebenswirklichkeit des Adels im Ostseeraum. Festgage zum 80. Geburtstag von Bernhard Diestelkamp, Hrsg. N. Jörn, H. Th. Porada, Hamburg 2009, s. 157-169.
 75. Szkice z dziejów Barlinka w XVII i XVIII wieku, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” nr 16 (2009), s. 75-106.
 76. [sprawozdanie] Sprawozdanie z pobytu na 79. Zjeździe Niemieckiego Towarzystwa Archiwistek i Archiwistów w Ratyzbonie, 22-25 września 2009 r., „Archiwista Polski” Nr 4/56 (2009), s. 97-101.
 77. O pieczęci Barlinka w okresie międzywojennym XX wieku, „Archnet. Naukowy portal archiwalny” [http://adacta.archiwa.net/file/sceaux/barlinek.pdf]
 78. [współautor z A. Gut] Zbiory sfragistyczne w Archiwum Państwowym w Szczecinie, [w:] Zbiory pieczęci w Polsce, red. Z. Piech, W. Strzyżewski, Warszawa 2009, s. 121-135.
 79. Szkice z dziejów Nowogardu w XVII-XX wieku, w: Nowogard i okolice na przestrzeni wieków, red. A. Gut, Szczecin 2010, s. 43-66.
 80. W monarchii brandenbursko-pruskiej (1653-1806), w: Dzieje Szczecinka, t. I red. R. Gaziński, opracowali I. Skrzypek, R. Gaziński, P. Gut, M. Szukała, R. Simiński, E. Gwiazdowska, Szczecin-Szczecinek 2010, s. 159-228.
 81. Szczecin w czasach szwedzkich, w: Wyrazy aktu władzy, czyli rzecz o zarządzeniach szwedzkich na Pomorzu w XVII wieku, (Skarby Książnicy Pomorskiej, t. II), Szczecin 2010, s. 5-12.
 82. [współautor z A. Baniecki, D. Bednarek, D. Żygadło, R. Forysiak-Wójciński, J. Leśniewska, M. Hlebionek] Materiały do polskiego słownika sfragistycznego, „Archiwista Polski” Nr 3/59 (2010), s. 43-56.
 83. Z dziejów społeczno-gospodarczych Barlinka w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Część 1. Życie społeczne, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny", nr 17 (2010), s. 95-126.
 84. [współautor z R. Gaziński, A. Gut, D. Szudra, M. Szukała], Śluby w parafii ewangelickiej Jasienica pod Szczecinem w latach 1778-1880, „Przeszłość Demograficzna Polski” t. 28 (2007) [druk 2010], s. 27–111.
 85. Słownik geograficzno-historyczny puszczy i jej najbliższych okolic, Część Niemiecka puszczy, w: Leksykon Puszczy Wkrzańskiej, red. T. Białecki, S. Krzywicki, Nowe Warpno 2010, s. 101-149.
 86. Z dziejów społeczno-gospodarczych Barlinka w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Część 2. Gospodarka, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny", nr 18 (2011), s. 69-90.
 87. West Pomerania contacts with the Balic countries, BSSSC (Baltic Sea States Subregional Cooperation) newsletter, September 2011, s. 10-11.
 88. [współautor z J. Macholak, M. Schoebel, U. Rodig, G. Moroszko, A. Pawłowska], Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i królestwo Polskie (1000-1648)/Nachbarn in Europa. Herzogtum Pommern und Königreich Polen (1000-1648). Wystawa archiwalna/Archivalische Ausstellung, Kraków-Szczecin-Greifswald 2012, 322s.
 89. Współczesne niemieckojęzyczne podręczniki do nauczania archiwistyki, w: Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacji, red. W. Kwiatkowska, A. Rosa, Poznań 2012, s. 13–24.
 90. O miejsce archiwów państwowych w badaniach nad historią regionalną, w: Silva rerum opera historia, diplomatica et archivistica continens, Andreae Tomczak dedicata, red. W. Chorążyczewski, M. Hlebionek, Toruń-Warszawa 2012, s. 151–160.
 91. Z Kaszubsko-Pomorskich i Polskich losów Pomorza Zachodniego. Wystawa archiwalno-historyczna, w: Kaszubi w Szczecinie. III i IV Dzień Kaszubski. Działalność szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w latach 2011-2012, red. R. Stoltmann, Szczecin 2012, s. 47–66.
 92. Wstęp czy notatka informacyjna do inwentarza zespołu/zbioru archiwalnego? Zagadnienie z metodyki archiwalnej, w: Tantum possumus, quantum scimus. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zdzisławowi Chmielewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. R. Gaziński, A. Makowski, Szczecin 2012, s. 33–44.
 93. [współredakcja], Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej, red. Agnieszka Gut, Paweł Gut, Warszawa 2012, 264s.
 94. Urzędowe pieczęcie obszarów wiejskich we wschodnich prowincjach pruskich w XIX i XX w., w: Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej, red. Agnieszka Gut, Paweł Gut, Warszawa 2012, s. 131–140.
 95. [współautor z M. Frankel], Doświadczenia archiwistów szczecińskich we współpracy międzynarodowej, w: Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace ofiarowane prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. M. Machałek, J. Macholak, E. Włodarczyk, Szczecin 2012, s. 451–461.
 96. Źródła do dziejów Koszalina i ziemi koszalińskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, w: Archiwa i społeczeństwo. Pół wieku działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie (1953) 1961–2011, red. J. Chojecka, Koszalin-Pruszcz Gdański 2011, s. 167–174.
 97. Ustrój, organizacja i działalność sądownictwa patrymonialnego we wschodnich prowincjach Prus w latach 1740-1849. Studium z dziejów instytucji prawnej, Szczecin-Warszawa 2013, 434s.
 98. Z dziejów ustrojowych Cedyni w XVIII w, w: Cedynia i okolice poprzez wieki, red. P. Migdalski, Chojna-Szczecin 2013, s. 163–170.
 99. Gryfice w 2. połowie XVII i w XVIII wieku (1653–1806), w: Gryfice. Dzieje miasta, red. T. Białecki, Szczecin 2013, s. 121–158.
 100. [współautorstwo z Antonim Cieślińskim, Tadeuszem Białeckim], Leksykon podgryfickich miejscowości, w: Gryfice. Dzieje miasta, red. T. Białecki, Szczecin 2013, s. 567–612.
 101. Sąd Nadworny w Greifswaldzie w czasach szwedzkich i pruskich, „Szczeciński Informator Archiwalny” nr 21 (2012) [druk 2013], s. 45–70.
 102. Od atlasu do kolekcji. W 440. rocznicę pierwszego wydania atlasu Abrahama Orteliusa. XXIV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Chojnie (23–25 września 2010), „Szczeciński Informator Archiwalny” nr 21 (2012) [druk 2013], s. 71–78.
 103. Słownik geograficzno-historyczny puszczy i jej najbliższych okolic, Część Niemiecka puszczy, w: Leksykon Puszczy Wkrzańskiej, red. T. Białecki, S. Krzywicki, wydanie II poprawione i rozszerzone, Nowe Warpno 2013, s. 110–165.
 104. In der Brandenburgiach-Preussischen Monarchie (1653–1806), w: Geschichte Neustettins, Unter der Redaktion von Radosław Gaziński, Szczecin-Szczecinek-Pruszcz Gdański-Praust i.W. 2013, s. 177–248.
 105. Z Kaszubsko-Słowiańskich i Polskich losów Pomorza Zachodniego. Wystawa archiwalno-historyczna, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” R. 53 (2012), nr 3-4, s. 57–64.
 106. Dzieje Cukrowni w Kluczewie w latach 1883–1945, w: 130 lat Cukrowni Kluczewo. Album Jubileuszowy, Stargard Szczeciński 2013, s. 8–30.
 107. Dzieje wodociągów i kanalizacji w Szczecinie do 1945 roku oraz dokumentacja wodno-kanalizacyjna Szczecina w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, „Szczeciński Informator Archiwalny” nr 22 (2013), s. 51–89.
 108. [współautor Alicja Kościelna] O potrzebie wydania pomorskich kronik z XVI-XVIII wieku, „Szczeciński Informator Archiwalny” nr 22 (2013), s. 161–169.
 109. Der rechtliche Stand der Patrimonialgerichtsbarkeit nach der Bauerbefreiung in den östlichen Provinzen Preussens, w: Christi Ehr vnd gemeinen Nutzen Willig zu fordern vnd zu schützen. Beiträge zur Kirchen-, Kunst- und Landesgeschichte Pommerns und des Ostseeraums. Festschrift für Norbert Buske, hrsg. von M. Lissok, H.Th. Porada, Schwerin 2014, Bd. 2, s. 625–636.
 110. Zbiór archiwalny Towarzystwa Badania i Pielęgnowania Ojczyzny Powiatu Nadnoteckiego w Trzciance (Gesellschaft für Heimatforschung und Heimatpflege in Netzekreis in Schölanke), „Kronika ziemi Trzcianeckiej“ nr 4 (2014), s. 36–42.
 111. Z dziejów społecznych i gospodarczych Cedyni w XVIII w., w: Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1, red. P. Migdalski, Chojna-Szczecin-Cedynia 2014, s. 165–172.
 112. Gryf elementem heraldyki państwowej i regionalnej Pomorza Zachodniego od połowy XVII do początku XXI wieku, w: Pod skrzydłami Gryfa, Szczecin 2014, s. 54–69.
 113. Z dziejów organizacji sądownictwa w Drawnie w XVIII-XX wieku, w: 700 lat Drawna. Studia i materiały z historii miasta i szlachty nowomarchijsko-zachodniopomorskiej, red. R. Tomczyka, B.W. Brzustowicza, Szczecin 2014, s. 40–50.
 114. System sfragistyki państwowej w Prusach w XIX i XX wieku, w: Dawne pieczęcie typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2014, s. 493–506.
 115. Pieczęć urzędowa pruskiej administracji prowincjonalnej w latach 1808–1945, w: Dawne pieczęcie typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2014, s. 507–527.
 116. Urzędnicy kancelarii i registratury kamer wojenno-skarbowych, „Szczeciński Informator Archiwalny” nr 23 (2014), s. 87–100.
 117. [redakcja naukowa wspólnie z M. Szukała, W. Wiehert, T. Ślepowroński] Włodzimierz Stępiński, W kręgu niemieckiej historii. Wybór pism, Szczecin 2014.
 118. [redakcja książki wspólnie z J. Macholakiem, U. Kiel] Zwangsarbeit in Pommern von 1939 bis 1950/ Praca przymusowa na Pomorzu w latach 1939–1950, Szczecin-Greifswald 2014.
 119. [współautorstwo z R. Gaziński], Historische Büchlein i Geheime Finanz Bücher jako przykłady źródeł do dziejów społeczeństwa miejskiego na Pomorzu Pruskim w II połowie XVIII wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” t. 36 (2014), s. 151–164.
 120. [współautor B. Fengler] 10-lecie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Szczecin 2015, 126s.
 121. Dzieje wodociągów i kanalizacji w Szczecinie od XVI wieku do 2015 roku, Szczecin 2015, 166s.
 122. Z prac nad mapami dla Nowej Marchii w XVIII wieku. Techniczne i biurokratyczne czynności nad opracowaniem map w Prusach, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” t. 22 (2015), s. 81–95.
 123. [opracowanie źródłowe wspólne z M. Frankel] Był czyn i chwała!... Józef Gabriel Jęczkowiak. Wspomnienia harcerza 1913–1918, opracowanie Maria Frankel i Paweł Gut, Warszawa 2015 [Wielka Wojna – Codzienność Niecodzienność. Biblioteka pamiętników z I wojny światowej z zasobów archiwów państwowych, tom trzeci].
 124. Archiwalne podstawy dokumentu elektronicznego w świetle przepisów i założeń Archiwum Dokumentu Elektronicznego „Szczeciński Informator Archiwalny” nr 24/2015, s. 143-152.
 125. Archiwa i archiwalia prywatne w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, „Przegląd Archiwalno-Historyczny” t. 2/2015, s. 137-164.
 126. [współautor Jolanta Leśniewska], Kontrowersyjne archiwalia. Konferencja archiwistów uniwersyteckich i naukowych w Erlangen (19-20 marca 2015), „Archeion” t. 116 (2015), s. 683-693.
 127. Okres brandenbursko-pruski (1653-1807), w: Dzieje Koszalina, tom I: Do 1945 roku, red. R. Gaziński, E. Włodarczyk, Koszalin 2016, s. 167-232.
 128. Szczecińskie akademickie szkoły średnie w II połowie XVII i XVIII wieku, w: Akademicki Szczecin XVI-XXI wiek, red. P. Niedzielski, W. Tarczyński, Szczecin 2016, s. 47–80.
 129. Budowa uczelni wyższych w Szczecinie pod koniec XIX i w I połowie XX wieku, w: Akademicki Szczecin XVI-XXI wiek, red. P. Niedzielski, W. Tarczyński, Szczecin 2016, s. 81–106.
 130. Polskie początki akademickiego Szczecina (Lata 1946–1955), w: Akademicki Szczecin XVI-XXI wiek, red. P. Niedzielski, W. Tarczyński, Szczecin 2016, s. 107–128.
 131. Dla gospodarki Szczecina i regionu. Szkoły wyższe w Szczecinie w latach 1955-1989/1990, w: Akademicki Szczecin XVI-XXI wiek, red. P. Niedzielski, W. Tarczyński, Szczecin 2016, s. 128–157.
 132. Z dziejów Gimnazjum Karolińskiego (Gymnasium Regium Carolinum) w Szczecinie (1667–1715), „Dyskursy europejskie” nr 3 (2016), s. 39-53.
 133. [sprawozdanie z sesji] „Vom Löwen zum Adler” Der Übergang Schwedisch Pommerns an Preussen 1815. Sesja z okazji włączenia Pomorza Szwedzkiego w 1815 roku do Pomorza Pruskiego, „Przegląd Zachodniopomorski” R. XXXI (LX), 2016, z. 2, s. 229–234.
 134. Rozwój energetyki na Pomorzu w latach 1880–1945, „Przegląd Zachodniopomorski” R. XXXI (LX), 2016, z. 3, s. 43–65.
 135. Ustrój, administracja i podziały terytorialne pomorskich prowincji Prus w latach 1918–1939, „Zapiski Historyczne” t. LXXXI (2016), z. 3, s. 73–104.
 136. Akademia Pedagogiczna w Szczecinie 1930–1932, „Szczeciński Informator Archiwalny” nr 25/2016, s. 19–30.
 137. Z działalności Polsko-Niemieckiej Grupy Edycji Źródeł Historycznych, „Archeion” t. 117 (2016), s. 494-507.
 138. Regulaminy ratuszowe Drawska Pomorskiego z XVIII wieku. Z dziejów ustroju komunalnego miasta, w: Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice. Odsłona druga, red. E. Krasucki, Drawsko Pomorskie 2017, s. 89-103.
 139. Panteon słowiański i wierzenia przedchrześcijańskie w rękopiśmiennych kronikach pomorskich z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie. Kronika Andreasa Westphala (1685-1747), w: 1050. rocznica chrztu Polski, red. Krzysztof Lewalski, Gdańsk 2017, s. 27-38.
 140. Z dziejów żeglarstwa niemieckiego na Pomorzu do 1945 roku, w: Leksykon Żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego, red. P. Owczarski, Szczecin 2017, s. 632–651.
 141. Urzędnicy niżsi w administracji pruskiej przełomu XVIII i XIX w. na przykładzie kancelarii kamer wojenno-skarbowych, w: Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów, red. A. Kuleczka, Warszawa 2017, s. 113–127.

Znajdziesz nas tutaj