Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Dr Justyna Żukowska

Dr Justyna Żukowska

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

- doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia – maj 2010 – Akademia Pomorska w Słupsku;

 

Wykaz Publikacji :

  • Tradycjonalizm kultury polskiego baroku, Słupskie Studia Historyczne, nr 11, Słupsk 2004, s. 57-66.
  • Dariusz Dolański, Zachód w polskiej myśli historycznej czasów saskich, Zielona Góra 2002, rec. Justyna Żukowska, Słupskie Studia Historyczne, nr 11, Słupsk 2004, s. 308-311.
  • Kalendarze Jana Poszakowskiego jako źródło edukacji historycznej, Między barokiem a Oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2005, s. 111-121.
  • Święta religijne i obrzędy rodzinne jako uciechy życia codziennego, Między Barokiem a Oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego, pod red. S. Achremczyka, Olsztyn 2006, s. 469-486.
  • Szkolnictwo jezuickie w Prusach Królewskich w XVI – XVIII wieku, XII Konferencja kaszubsko – pomorska. Szkolnictwo i oświata na Pomorzu (XVI-XX w.), pod red. Z. Romanowa, Słupsk 2013, s. 63-77.
  • Życie i działalność Jana Poszakowskiego w świetle jego korespondencji i rękopisów, Słupskie Studia Historyczne, nr 19, Słupsk 2013, s. 87-99.
  • Kierunki migracji w dobie reformacji, Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach Grupy Wyszehradzkiej, pod red. A. Teterycz-Puzio, L. Kościelaka, E. Łączyńskiej, Słupsk 2016, 317-327.
  • Jan Poszakowski – historyk z czasów saskich, Słupsk 2016, ss. 278.
  • Konstytucja 3 maja – geneza i historyczne znaczenie, Asystent. Pismo Nauczyciela Polonijnego. Centrala Polskich szkół Dokształcających w Ameryce, nr 2, 2016.
  • Pierwsze dni II wojny światowej w Polsce, Asystent. Pismo Nauczyciela Polonijnego. Centrala Polskich szkół Dokształcających w Ameryce, nr 3, 2016.

Znajdziesz nas tutaj