Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
dr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk

dr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia nadany uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku dnia 21 kwietnia 2010r.

Wykaz Publikacji :

  • Kaszubi-Słowińcy w świetle publicystyki polskiej z lat 1945-1959, „Słupskie Studia Historyczne” nr 10, Słupsk 2003 (s. 203-226)
  • Pomorze w publicystyce Antoniego Chołoniewskiego (w:) Abiit, non obiit. Studia historyczne poświęcone pamięci Profesora Andrzeja Czarnika, pod red. Z. Romanowa, Słupsk 2006 (s. 79-95)
  • Ziemia lęborska i bytowska w publicystyce polskiej w latach 1919-1939 (w:) Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym, pod red. Z. Romanowa, Bytów 2010 (s. 37-57)
  • Pomorze Zachodnie w polskiej myśli politycznej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (do 1918 roku), „Słupskie Studia Historyczne” nr 18, Słupsk 2012 (s. 139-161)
  • Pomorze Zachodnie w polskiej nauce, publicystyce i działalności politycznej w latach 1919-1939, Słupsk 2013, 257s.
  • Pomorze Zachodnie w pracach Mikołaja Rudnickiego w latach 1919-1939,(w:) „Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja do 1989r.”, studia pod red. M. Semczyszn, T. Sikorskiego i A. Wątora, Szczecin 2013 s. (123-138)
  • Pomorze i stosunki polsko-niemieckie w podręcznikach szkolnych z lat 1945-1956, (w:) XII Konferencja Kaszubsko-Pomorska. Szkolnictwo i oświata na Pomorzu (XVI-XX w.), pod red. Z. Romanowa, wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk 2013 (s. 167-186)
  • Pomorze Zachodnie w pracach Zygmunta Wojciechowskiego, w: Pogranicza: historia - socjologia - teologia, red. J. Chyła, K. Krzemiński, P. Zientkowski, Łeba 2014 (s. 147-163)

Znajdziesz nas tutaj