Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Mgr Patrycja Jędrzejewska

Mgr Patrycja Jędrzejewska

Absolwentka Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku:

  • Studia I stopnia-dyplom z wyróżnieniem-2014 r.
  • Studia II stopnia-dyplom z wyróżnieniem-2016 r.

W 2016 roku rozpoczęła studia doktoranckie pod kierunkiem dr. hab. pof. nadzw. Agnieszki Teterycz-Puzio. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii polskiego średniowiecza oraz historii średniowiecznej Pomorza. W roku 2017 uzyskała Wydziałowy Grant dla Młodych Naukowców. Aktywnie działała i nadal działa w kołach naukowych przy Instytucie Historii i Politologii (Koło Naukowe Historyków, Akademickie Koło Kaszubskie) oraz na rzecz promocji Akademii Pomorskiej. Ponadto współpracuje z Fundacją Instytut Balticum, która zajmuje się promocją i rozwojem Pomorza i Kaszubszczyzny, a także z Gazetą Kaszubską, gdzie pełni funkcję redaktora. Od roku akademickiego 2016/2017 jest przedstawicielką doktorantów w Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czynny udział w konferencjach naukowych:

  • I Konferencja Naukowa Doktorantów, Słupsk-maj 2015 r.
  • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Słupsk-wrzesień 2016 r.
  • IX Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin-sierpień 2017 r.
  • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Słupsk-wrzesień 2017 r.

Publikacje:

  • Leszek Czarny i Gryfina–skandal polityczny czy obyczajowy? Karta z dziejów stosunków polsko-węgierskich i polsko-czeskich w II połowie XIII wieku, w: Polska i jej sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace słupskich doktorantów, zeszyt 1,red. W. Skóra, A. Teterycz-Puzio, Słupsk 2017, s. 29-44.

Znajdziesz nas tutaj