Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Mgr Patrycja Jędrzejewska-Michalak

Mgr Patrycja Jędrzejewska-Michalak

Absolwentka Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku:

  • Studia I stopnia-dyplom z wyróżnieniem-2014 r.
  • Studia II stopnia-dyplom z wyróżnieniem-2016 r.

 

Asystent w Zakładzie Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku, także doktorantka w tym Instytucie. Tematem dysertacji doktorskiej przygotowywanej pod kierunkiem prof. Agnieszki Teterycz-Puzio jest książę Warcisław IV (ok. 1290-1326) i Pomorze jego czasów. Zainteresowania badawcze skupiają się poza średniowieczną historią Pomorza, także wokół relacji polsko-węgierskich, polsko-ruskich i polsko-czeskich w XIII i XIV wieku.

 

Publikacje:

  1. Leszek Czarny i Gryfina–skandal polityczny czy obyczajowy? Karta z dziejów stosunków polsko-węgierskich i polsko-czeskich w II połowie XIII wieku, w: Polska i jej sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace słupskich doktorantów, zeszyt 1,red. W. Skóra, A. Teterycz-Puzio, Słupsk 2017, s. 29-44.
  2. Zapomniana księżna wielkopolska-Jolenta Helena. W cieniu starszej siostry Kingi węgierskiej, w: Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace słupskich doktorantów historii, zeszyt 2, red. W. Skóra, A. Teterycz- Puzio, Słupsk 2018, s. 37-47.
  3. Publiczna działalność Kingi węgierskiej- żony Bolesława Wstydliwego, https://www.infolotnicze.pl/2018/01/19/publiczna-dzialalnosc-kingi-wegierskiej-zonyboleslawa-wstydliwego/
  4. Rządy regencyjne księżnej pomorskiej Elżbiety, żony księcia Warcisława IV, w świetle wybranych dokumentów, w: Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, t. XIII Kobiety w dziejach. Od archeologii do czasów średniowiecznych, red. M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2018, s. 257-274.
  5. Bogusław V w polityce pomorskiej Kazimierza Wielkiego. Geneza przymierza polsko-pomorskiego z 1343 roku, w: Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace słupskich doktorantów historii, zeszyt 3, red. W. Skóra, A. Teterycz- Puzio, Słupsk 2019, s. 55-64.
  6. Nowe wzorce zachowań księżnych w XIII wieku na przykładzie księżniczek węgierskich: Kingi, Jolenty-Heleny i Gryfiny, w: Prawa kobiet dawniej i dziś. W 100-lecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce, red. A. Teterycz-Puzio, W. Kamińska, we współpr. P. Osińska, Słupsk 2020, s. 19-31.
  7. Kilka uwag o działalności morskiej Warcisława IV. Gospodarka czy jednak polityka? Wstęp do badań, w: Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, t. XV Bałtyk w dziejach ludów Morza Bałtyckiego, red. M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2020, s. 134-147.
  8. Zapomniana księżna halicka? Rola Salomei w kreowaniu relacji polsko-węgierskich i polsko-ruskich, „Resovia Sacra”, R. 28, 2021, s. 205-230.

Znajdziesz nas tutaj