Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci

Publikacje

Akadamia Pomorska Słupsk
Kolejny artykuł Profesor Elżbiety Kal

Kolejny artykuł Profesor Elżbiety Kal

Miło nam poinformować, że ukazał się najnowszy artykuł naukowy Profesor Elżbiety Kal pt.: Погляд на український авангард та соцреалізм: переосмислення у вимірі польської перспективи w czasopiśmie ukr.:  "Історико-політичні проблеми сучасного світу:: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецькийнаціональний університет, 2022. – Т. 46. ("Modern Historical and Political Issues: Journal in Historical & Polit ...

30.12.2022
Akadamia Pomorska Słupsk
Publikacja prof. Piotra Kołakowskiego i prof. Michała Jarneckiego wydana na Ukrainie

Publikacja prof. Piotra Kołakowskiego i prof. Michała Jarneckiego wydana na Ukrainie

Miło nam poinformować, że książka autorstwa prof. Piotra Kołakowskiego z naszego Instytutu oraz prof. Michała Jarneckiego z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pt. „Ukraiński Piemont” na politycznej szachownicy. Ruś Podkarpacka w okresie autonomii 1938-1939 została przetłumaczona na język ukraiński i wydana na Ukrainie.

04.03.2022
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w naszym Instytucie

Nowa publikacja w naszym Instytucie

Niezmiernie miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku ukazał się już 5. tom "Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace doktorantów historii", którego tematyka skupia się tym razem głównie na relacjach Polaków z morzem oraz miejscu Pomorza w dziejach kraju.

01.02.2022
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w naszym Instytucie

Nowa publikacja w naszym Instytucie

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku ukazała się kolejna publikacja pod redakcją pracownika naszego Instytutu prof. Romana Drozda oraz prof. Bohdana Halczaka pt. "Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków. T. II".

25.06.2021
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja o historii Słupska

Nowa publikacja o historii Słupska

Niezmiernie miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku ukazała się publikacja pt. "Słupsk i ziemia słupska od średniowiecza do współczesności", której redaktorami są pracownicy naszego Instytutu: prof. Wojciech Skóra oraz prof. Agnieszka Teterycz-Puzio.

18.06.2021
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w naszym Instytucie

Nowa publikacja w naszym Instytucie

Miło nam poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku ukazała się publikacja pod redakcją dra Wojciecha Bejdy, Edyty Foltyn i Szymona Smentka pt. "Rzeczpospolita niepodległa. Od idei do urzeczywistniania". 

02.06.2021

Znajdziesz nas tutaj