Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Obrony rozpraw doktorskich

KOMISJA DOKTORSKA INSTYTUTU HISTORII AKADEMII POMORSKIEJ

w Słupsku podaje do wiadomości, że

dnia 19.05.2021 r., o godz. 10.00, odbędzie się on-line (pod warunkiem obowiązywania obecnych przepisów epidemicznych)

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr. Macieja Wierzchnickiego

 

TYTYŁ ROZPRAWY: Państwowe szkolnictwo podstawowe w Słupsku w latach 1945 – 1999

 

PROMOTOR: prof. dr hab. Wojciech Skóra                - Akademia Pomorska Słupsk

                       

RECENZENCI:  prof. dr hab. Bogusław Polak       - Politechnika Koszalińska

                          dr hab. Piotr Semków, prof. AMW       - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22c, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Historii.

Ze względu na sytuację epidemiczną obrona będzie w trybie hybrydowym, czyli bezpośrednio obecni w sali będą jedynie członkowie Komisji Doktorskiej i Doktorant. Pozostałych zapraszamy do udziału on-line. Osoby chętne do wzięcia udziału w części publicznej obrony on-line prosimy o zgłoszenie takiej deklaracji, ze swoim adresem mailowym, pod adres: małgorzata.mastalerz-krystjanczuk@apsl.edu.pl 

 

Przewodniczący Komisji Doktorskiej

                                                                                                  prof. dr hab. Wojciech Skóra

Znajdziesz nas tutaj