Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Doktorzy wypromowani

DataImię i nazwiskoTytułPromotor

Recenzenci

2019.04.17Konrad KonkolOrgany bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975dr hab. Maciej Hejger, prof. APdr hab. Adam Makowski, prof. US
Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Igor Hałagida
Uniwersytet Gdański
2019.04.03Kamil DomagałaAparat kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie koszalińskim w latach 1950-1975.dr hab. Zenon Romanow, prof. APdr hab. Witold Gieszczyński, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
2019.01.09Jan TymińskiAdministracja morska w Gdyni w Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalnośćprof. zw. dr hab. Wojciech Skóraprof. dr hab. Jerzy Będźmirowski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
2018.12.05Tomasz WojciechowskiFrancja w planach polityczno-wojskowych II Rzeczypospolitej w latach 1935-1939prof. zw. dr hab. Piotr Kołakowskiprof. dr hab. Karol Olejnik, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Henryk Walczak, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
2018.01.10Alfred Palla

Zjednoczona monarchia izraelska w świetle tekstów biblijnych, pozabiblijnych, danych archeologicznych oraz poglądów i teorii rewizjonistycznych

dr hab. Roman Marcinkowskidr hab. Jan Doktór, Żydowski Instytut Historyczny
ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz - UKSW w Warszawie 
2017.06.21Adam Czarnecki

Kolektywizacja rolnictwa na Pomorzu Środkowym w latach 1948-1956

dr hab. Roman Drozd, prof. APdr hab. prof. nadzw. Małgorzata Machałek (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. nadzw. Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski). 
2017.03.22Tomasz Landmann 

Współpraca  wywiadowcza Oddziału II Sztabu Głównego (Generalnego) ze służbami informacyjnymi innych państwa w latach 1921-1939

prof. zw. dr hab. Piotr Kołakowski Akademia Pomorska w Słupsku
promotor pomocniczy: dr hab. Andrzej Krzak Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 
dr hab. prof. nadzw. Piotr Niwiński Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. nadzw. Michał Jarnecki Uniwersyteu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
2016.11.28Barbara JarmołowiczPolskie czasopiśmiennictwo morskie w latach 1945-1980prof. dr hab. Jerzy Będźmirowskiprof. dr hab. Mirosław Golon,
prof. dr hab. Zbigniew Machaliński
2016.06.15Mariusz Humecki Ludność ukraińska na Łemkowszczyźnie w latach 1939-1945 dr hab. Roman Drozd, prof. APprof. dr hab. Wojciech Skóra,
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
2016.06.15Dagmara GrajczakDziałalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 1939-1945 prof. dr hab. Wojciech Skóradr hab. Roman Drozd, prof. AP,
dr hab. Robert Majzner, prof. AJD w Częstochowie
2016.02.24Jurij Bojcheniuk  Cywilizacyjna rola monastycyzmu na Rusi Kijowskiej od chrztu do 1240 roku  prof. dr hab. Jerzy Hauzińskiprof. dr hab. Krzysztof Kościelniak dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM
2015.11.18Beata KrakowskaDowódcy Polskiej Marynarki Wojennej i ich wkład w jej rozwój w latach 1945-1989prof. dr hab. Jerzy Będźmirowskiprof. dr hab. Marian Mroczko
prof. dr hab. Witold Stankowski
2013.10.09Małgorzata KaszyńskaPolityka kadrowa w Policji Państwowej Drugiej Rzeczypospolitejprof. dr hab. Piotr Kołakowskiprof. dr hab. Janusz Faryś,
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
2013.09.18Idalia Smoczyk-JackowiakMozaika kulturowa dworu wczesnych Plantagenetów w latach 1154-1216prof. dr hab. Jerzy Hauzińskiprof. dr hab. Krzysztof Mikulski,
dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. UŁ
2013.03.13Kacper PencarskiGospodarka miast rejencji koszalińskiej w latach 1918-1938dr hab. Zenon Romanow, prof. APprof. dr hab. Edward Włodarczyk,
dr hab. Józef Lindmajer, prof. AP
2012.11.07Danuta DettlaffRecepcja reformy trydenckiej w świetle programu ikonograficznego zabytków sakralnych Fary w Puckuprof. dr hab.
Andrzej Groth
dr hab. Piotr Maniurka,
prof. Uniwersytetu Opolskiego
dr hab. Stefan Ciara,
prof. Uniwersytetu Warszawskiego
2012.10.10Iwona RohdeOchotnicze Straże Pożarne na Kaszubach w latach 1920-1939 (na przykładzie powiatu morskiego)dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. UKW w Bydgoszczyprof. dr hab. Marian Mroczko
dr hab. Marek Stażewski, prof. UG
2012.03.14Jarosław KroplewskiDziałalność oświatowo-wychowawcza w Polskiej Marynarce Wojennej w latach 1918-1999dr hab. Jerzy Będźmirowski,
prof. AMW
prof. dr hab. Jerzy Przybylski
dr hab. Wojciech Skóra, prof. AP
2011.11.09Wojciech MazurekJednostki desantowo-amfibijne w Polsce w latach 1951-1980prof. dr hab.
Jerzy Przybylski
dr hab. Jerzy Będźmirowski, prof. AMW
dr hab. Piotr Kołakowski, prof. AP
2011.09.21Romuald KozakSanktuarium jasnogórskie a tradycje oręża polskiego w latach 1382-2004prof. dr hab.
Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Janusz Zbudniewek
dr hab. Wojciech Skóra, prof. AP
2010.10.20Krzysztof MyszkowskiAkcja misyjna Kościoła prawosławnego wśród grekokatolików w Polsce w latach 1951-1989dr hab.
Roman Drozd, prof. AP
dr hab. Igor Hałagida,
prof. Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Zenon Romanow, prof. AP
2010.10.20Witold CybaLudność ukraińska na Pomorzu Zachodnim w latach 1947-1975dr hab.
Roman Drozd, prof. AP
dr hab. Janusz Mieczkowski,
prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
dr hab. Maciej Hejger, prof. AP
2010.05.19Justyna Beata ŻukowskaJan Poszakowski - historyk z czasów saskichdr hab.
Marian Drozdowski, prof. AP
prof. dr hab. Andrzej Groth
dr hab. Dariusz Dolański,
prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
2010.04.21Małgorzata
Mastalerz-Krystjańczuk
Pomorze Zachodnie w polskiej myśli politycznej w latach 1919-1939dr hab. prof. nadzw.
Zenon Romanow
prof. dr hab. Janusz Faryś
prof. dr hab. Marian Mroczko
2009.11.18Tomasz PączekMilicja Obywatelska w powiecie słupskim w latach 1945-1975prof. dr hab.
Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
dr hab. Piotr Majer, prof. UW-M
2009.11.18Jerzy DominoRozwój przestrzenny Elbląga w latach 1772-1848prof. dr hab.
Andrzej Groth
prof. dr inż. Wiesław Anders
dr hab. Józef Włodarski, prof. UG
2009.11.18Stefan
Cosban-Woytycha
Działalność dywersyjno-sabotażowa ZWZ-AK w latach 1939-1944prof. dr hab.
Andrzej Pepłoński
prof. dr hab. Wiesław Wróblewski
dr hab. Andrzej Gąsiorowski,
prof. UG
2009.10.21Witold PartekaSzkolnictwo oficerskie Polskiej Marynarki Handlowej w latach 1945-1968dr hab. prof. nadzw.
Wojciech Skóra
prof. dr hab. Marian Mroczko
dr hab. Jan Kazimierz Sawicki,
prof. AM w Gdyni
2009.04.22Edmund BurzyńskiZakon rycerski templariuszy na ziemiach Polski piastowskiejprof. dr hab.
Jerzy Hauziński
dr hab. prof. nadzw.
Barbara Popielas-Szultka
prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
2008.06.18Arkadiusz SłabigOrgany bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1989dr hab. prof. nadzw.
Roman Drozd
dr hab. prof. nadzw. Bohdan Halczak
dr hab. prof. nadzw. Zenon Romanow
2007.12.12Jerzy RomanowiczSzkolnictwo Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii w latach 1939-1947prof. dr hab.
Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Karol Olejnik
prof. dr hab. Zbigniew Machaliński
2007.12.12Tadeusz KlupczyńskiArmia Brytyjska w latach 1793-1809dr hab. prof. nadzw.
Józef Lindmajer
prof. dr hab. Karol Olejnik
prof. dr hab. Andrzej Groth
2007.06.20Izabela StelmasiakJanusz Jędrzejewicz 1885-1951 (pedagog, wojskowy, ideolog i polityk)dr hab. prof. nadzw.
Roman Tomaszewski
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
dr hab. prof. nadzw.
Krzysztof Jakubiak
2006.07.05Lucjan GacPolityczne i wojskowe aspekty "polityki równowagi" II Rzeczypospolitejdr hab. prof. nadzw.
Bogdan Zalewski
prof. dr hab. Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Kazimierz Łastawski
2006.06.21Zbigniew WerraDziałalność duszpasterska w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1941-1947prof. dr hab.
Bogusław Polak
prof. dr hab. Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Lech Bończa-Bystrzycki
2006.04.19Stanisław KozdrowskiWyszkolenie policyjne w Drugiej Rzeczypospolitejprof. dr hab.
Andrzej Pepłoński
dr hab. prof. nadzw. Henryk Ćwięk
dr hab. prof. nadzw.
Roman Tomaszewski
2005.11.23Jarosław SyrnykLudność ukraińska na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989dr hab. prof. nadzw.
Roman Drozd
prof. dr hab. Czesław Osękowski
dr hab. prof. nadzw. Zenon Romanow
2005.06.15Janusz CzechowskiStosunki polsko-fińskie w latach 1918-1939prof. dr hab.
Andrzej Pepłoński
prof. dr hab. Bernard Piotrowski
prof. dr hab. Marian Mroczko
2004.04.22Paweł PrzybylskiRola duchowieństwa greckokatolickiego w kształtowaniu się opcji narodowych wśród Łemków w latach 1918-1947prof. dr hab.
Jerzy Przybylski
prof. dr hab. Janusz Faryś
dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd
2004.01.29Mariusz KonarskiLotnictwo Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1945-1963dr hab. prof. nadzw.
Tadeusz Kmiecik
prof. dr hab. Andrzej Czarnik
prof. dr hab. Eugeniusz Zabłocki

 

 

    

 

 

 

Doktorzy wypromowani (plik)

Znajdziesz nas tutaj