Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Anglojęzyczna monografia współredagowana przez Prof. Roberta Kuśnierza

Anglojęzyczna monografia współredagowana przez Prof. Roberta Kuśnierza

Miło nam zakomunikować, iż nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się monografia wieloautorska pt. The Holodomor – Poland – Polish Victims 1932-1933, Warszawa 2020, ss. 255, pod redakcją profesora Roberta Kuśnierza z Instytutu Historii AP oraz ministra Michała Dworczyka (obecnie szefa Kancelarii PRM).

W monografii polscy oraz zagraniczni historycy analizują problematykę Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932-1933, relacje polsko-sowieckie, oraz przedstawiają sytuację Polaków podczas zbrodni komunistycznej, jaką był Hołodomor. W czasie Wielkiego Głodu, według niepełnych danych, zmarło około 20 tys. naszych rodaków. Świadomość o polskich ofiarach Wielkiego Głodu jest w naszym społeczeństwa nadal nieduża. Obecna monografia jest krokiem na drodze ku zapewnianiu w pamięci narodowej godnego miejsca Polakom prześladowanym i pomordowanym w Związku Sowieckim w okresie międzywojennym oraz zasygnalizowaniem, że potrzebne są dalsze działania mające na celu zarówno pogłębienie badań naukowych na temat Polskich Ofiar Wielkiego Głodu, jak i działań edukacyjno-promocyjnych.


OPIS ZE STRONY WYDAWNICTWA:

The Great Famine in Ukraine of 1932–1933 (Holodomor) was one of the major communist crimes of the twentieth century.  This man-made famine resulted in the death over 3.5 million people.  Among its many victims, there were Poles.  It is estimated that at least 20,000 Polish people lost their lives to the famine’s indiscriminate savagery.
This book consists of nine texts by scholars (Olga Bertelsen, Jan Jacek Bruski, Wiktoria Kudela-Świątek, Stanislav Kulchytsky, Hiroaki Kuromiya, Robert Kuśnierz, Yuri Shapoval, Henryk Stroński, and Roman Wysocki) who seek to come to grips with the Holodomor, its causes, the principal executors behind the genocidal policy in the Ukraine, the attitude of the Second Republic of Poland to the tragedy taking place beyond the Zbruch River, and the Polish experience during the tragedy.

image alt text
image alt text

 

 

Znajdziesz nas tutaj