Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Doktorzy wypromowani

Lista doktorów wypromowanych w Instytucie Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

2021.12.15

Wojciech Gajewski

Szkolnictwo średnie w województwie słupskim w latach 1975-1998.

 

Promotor: prof. dr hab. Roman Drozd

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Makowski (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

 

* * * * *

 

2021.12.08

Roman Talaśka 

Dzieje gdańskiego okręgu kolei państwowych w latach 1945-1956. Odbudowa, organizacja i funkcjonowanie.

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Skóra

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Polak, dr hab. Wojciech Gajownik, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

* * * * *

 

2021.11.03

Jakub Szuchyta

Organizacja i działalność Ekspozytury nr 4 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Katowicach w latach 1930-1939.

 

Promotor: prof. dr hab. Piotr Kołakowski

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Dubicki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie), prof. dr hab. Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warszawski)

 

* * * * *

 

 

2021.09.29

 

Marcin Prusak

Walki o Wał Pomorski i Kołobrzeg w 1945 roku w polityce i propagandzie Polski Ludowej w latach 1945-1989.

 

Promotor: dr hab. Zenon Romanow, prof. Akademii Pomorskiej

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski, dr hab. Małgorzata Machałek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

 

* * * * *

 

2021.05.19

Maciej Wierzchnicki

Państwowe szkolnictwo podstawowe w Słupsku w latach 1945-1999.

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Skóra

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Polak (Politechnika Koszalińska), dr hab. Piotr Semków, prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 

* * * * *

 

 

2021.04.14

Konrad Mozgawa

Druga Rzeczpospolita wobec kwestii Rusi Zakarpackiej w latach 1919-1939.

 

Promotor: prof. dr hab. Piotr Kołakowski

Recenzenci: dr. hab. Michał Jarnecki, prof. Uniwersytetu Poznańskiego, dr. hab. Andrzej Krzak, prof. Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

 

* * * * *

 

2020.12.03

Paweł Poczekajło

Ludność ukraińska w województwie gdańskim 1947-1989.

 

Promotor: prof. dr hab.  Roman Drozd

Recenzenci: dr hab. Stefan Dudra, prof. Uniwersytetu w Zielonej Górze, dr hab. Roman Wysocki, prof.  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

* * * * *

 

2020.11.06

Mariusz Samp

Pierwsi Piastowie jako dowódcy w czasie wojen z Niemcami w okresie wczesnofeudalnym.

 

Promotor: dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP

Recenzenci: prof. dr. hab. Błażej Śliwiński (Uniwersytet Gdański), dr. hab.  Marek Radoch,  prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

* * * * *

 

 

2020.10.15

Aneta Aleksandra Duda

Ordynat otycki Janusz Radziwiłł i jego rodzina. Społeczno-ekonomiczny obraz polskiej rodziny arystokratycznej od II połowy XIX w. do 1939 roku.

 

Promotor: prof. dr hab. Piotr Kołakowski

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Durka (Uniwersytet w Opolu)

Recenzenci: prof. dr hab. Karol Olejnik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),

                     dr hab. Henryk Walczak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

 

* * * * *

 

2020.01.23

Łukasz Löper

Powiat słupski w latach 1945-1956.

 

Promotor:  prof.  dr hab. Roman Drozd

Promotor pomocniczy: dr Kacper Pencarski

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Machałek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Bohdan Halczak, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

* * * * *

 

2019.04.17

Konrad Konkol

Organy bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975

 

Promotor: dr hab. Maciej Hejger, prof. AP

Recenzenci: dr hab. Adam Makowski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański)

 

* * * * *

 

2019.04.03

 

Kamil Domagała

Aparat kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie koszalińskim w latach 1950-1975

 

Promotor: dr hab. Zenon Romanow, prof. AP

Recenzenci: dr hab. Witold Gieszczyński, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. Bohdan Halczak, prof.  Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

* * * * *

 

2019.01.09

Jan Tymiński

Administracja morska w Gdyni w Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Skóra

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni),
prof. dr hab. Zbigniew Machaliński (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna)

 

* * * * *

 

2018.12.05

Tomasz Wojciechowski

Francja w planach polityczno-wojskowych II Rzeczypospolitej w latach 1935-1939

 

Promotor: prof.  dr hab. Piotr Kołakowski

Recenzenci: prof. dr hab. Karol Olejnik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
dr hab. Henryk Walczak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

 

* * * * *

 

2018.01.10

Alfred Palla

Zjednoczona monarchia izraelska w świetle tekstów biblijnych, pozabiblijnych, danych archeologicznych oraz poglądów i teorii rewizjonistycznych

 

Promotor: dr hab. Roman Marcinkowski

Recenzenci: dr hab. Jan Doktór, Żydowski Instytut Historycznyks. prof. dr hab. Józef Naumowicz - UKSW w Warszawie 

 

* * * * *

 

2017.06.21

Adam Czarnecki

Kolektywizacja rolnictwa na Pomorzu Środkowym w latach 1948-1956

 

Promotor: dr hab. Roman Drozd, prof. AP

Recenzenci: dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Machałek (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. nadzw. Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski)

 

* * * * *

 

2017.03.22

Tomasz Landmann

Współpraca  wywiadowcza Oddziału II Sztabu Głównego (Generalnego) ze służbami informacyjnymi innych państwa w latach 1921-1939

 

Promotor: prof. zw. dr hab. Piotr Kołakowski
Promotor pomocniczy: dr hab. Andrzej Krzak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Recenzenci: dr hab. Piotr Niwiński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Michał Jarnecki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

* * * * *

 

2016.11.28

Barbara Jarmołowicz

Polskie czasopiśmiennictwo morskie w latach 1945-1980

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Golon, prof. dr hab. Zbigniew Machaliński

 

 

* * * * *

 

 

2016.06.15

Mariusz Humecki

Ludność ukraińska na Łemkowszczyźnie w latach 1939-1945

 

Promotor: dr hab. Roman Drozd, prof. AP

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Skóra, dr hab. Bohdan Halczak, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

* * * * *

 

2016.06.15

Dagmara Grajczak

Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 1939-1945.

 

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Skóra

Recenzenci: dr hab. Roman Drozd, prof. AP, dr hab. Robert Majzner, prof. AJD w Częstochowie

 

* * * * *

 

2016.02.24

Jurij Bojcheniuk

Cywilizacyjna rola monastycyzmu na Rusi Kijowskiej od chrztu do 1240 roku.

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hauziński

Recenzenci:  prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, dr hab. Marek Melnyk, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

 

* * * * *

 

2015.11.18

Beata Krakowska

Dowódcy Polskiej Marynarki Wojennej i ich wkład w jej rozwój w latach 1945-1989

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Mroczko, prof. dr hab. Witold Stankowski

 

* * * * *

 

2013.10.09

Małgorzata Kaszyńska

Polityka kadrowa w Policji Państwowej Drugiej Rzeczypospolitej

 

Promotor: prof. dr hab. Piotr Kołakowski

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Faryś, prof. dr hab. Andrzej Pepłoński

 

 

* * * * * *

 

2013.09.18

Idalia Smoczyk-Jackowiak

Mozaika kulturowa dworu wczesnych Plantagenetów w latach 1154-1216

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hauziński

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

 

* * * * * *

 

2013.03.13

Kacper Pencarski

Gospodarka miast rejencji koszalińskiej w latach 1918-1938.

 

Promotor: dr hab. Zenon Romanow, prof. AP

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Włodarczyk, dr hab. Józef Lindmajer, prof. Akademii Pomorskiej

 

 

* * * * *

 

2012.11.07

Danuta Dettlaff

Recepcja reformy trydenckiej w świetle programu ikonograficznego zabytków sakralnych Fary w Pucku.

 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Recenzenci: dr hab. Piotr Maniurka, prof. Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Stefan Ciara, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

 

* * * * *

 

2012.10.10

Iwona Rohde

Ochotnicze Straże Pożarne na Kaszubach w latach 1920-1939 (na przykładzie powiatu morskiego)

 

Promotor: dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego              w Bydgoszczy

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Mroczko, dr hab. Marek Stażewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

 

* * * * *

 

2012.03.14

Jarosław Kroplewski

Działalność oświatowo-wychowawcza w Polskiej Marynarce Wojennej w latach 1918-1999.

 

Promotor: dr hab. Jerzy Będźmirowski, prof. Akademii Marynarki Wojennej

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Przybylski, dr hab. Wojciech Skóra, prof. Akademii Pomorskiej

 

* * * * *

 

2011.11.09

Wojciech Mazurek

Jednostki desantowo-amfibijne w Polsce w latach 1951-1980.

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Przybylski

Recenzenci: dr hab. Jerzy Będźmirowski, prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,      dr hab. Piotr Kołakowski, prof. Akademii Pomorskiej

 

* * * * *

 

2011.09.21

Romuald Kozak

Sanktuarium jasnogórskie a tradycje oręża polskiego w latach 1382-2004.

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Przybylski

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Zbudniewek, dr hab. Wojciech Skóra, prof. Akademii Pomorskiej

 

* * * * *

 

2010.10.20

Krzysztof Myszkowski

Akcja misyjna Kościoła prawosławnego wśród grekokatolików w Polsce w latach 1951-1989.

 

Promotor: dr hab. Roman Drozd, prof. Akademii Pomorskiej

Recenzenci: dr hab. Igor Hałagida, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Zenon Romanow, prof. Akademii Pomorskiej

 

* * * * *

 

2010.10.20

Witold Cyba

Ludność ukraińska na Pomorzu Zachodnim w latach 1947-1975.

 

Promotor: dr hab. Roman Drozd, prof. Akademii Pomorskiej

Recenzenci: dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Maciej Hejger, prof. Akademii Pomorskiej

 

* * * * *

 

2010.05.19

Justyna Beata Żukowska

Jan Poszakowski - historyk z czasów saskich

 

Promotor: dr hab. Marian Drozdowski, prof. Akademii Pomorskiej

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Groth, dr hab. Dariusz Dolański, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

* * * * *

 

2010.04.21

Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk

Pomorze Zachodnie w polskiej myśli politycznej w latach 1919-1939.

 

Promotor: dr hab. Zenon Romanow, prof. Akademii Pomorskiej

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Faryś, prof. dr hab. Marian Mroczko

 

* * * * *

 

2009.11.18

Tomasz Pączek

Milicja Obywatelska w powiecie słupskim w latach 1945-1975.

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Przybylski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pepłoński, dr hab. Piotr Majer, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

* * * * *

 

2009.11.18

Jerzy Domino 

Rozwój przestrzenny Elbląga w latach 1772-1848.

 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Groth

Recenzenci: prof. dr inż. Wiesław Anders, dr hab. Józef Włodarski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

 

* * * * *

 

18 listopada 2009r.

Stefan Cosban-Woytycha

Działalność dywersyjno-sabotażowa ZWZ-AK w latach 1939-1944.

 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Pepłoński

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Wróblewski, dr hab. Andrzej Gąsiorowski,
prof. Uniwersytetu Gdańskiego

 

* * * * *

 

21 października 2009r.  

Witold Parteka

Szkolnictwo oficerskie Polskiej Marynarki Handlowej w latach 1945-1968.

 

Promotor: dr hab. Wojciech Skóra, prof. Akademii Pomorskiej

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Mroczko, dr hab. Jan Kazimierz Sawicki,
prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 

* * * * *

 

2009.04.22

Edmund Burzyński

Zakon rycerski templariuszy na ziemiach Polski piastowskiej.

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hauziński

Recenzenci: dr hab. prof. nadzw. Barbara Popielas-Szultka, prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

 

* * * * *

 

2008.06.18

Arkadiusz Słabig

Organy bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1989.

 

Promotor: dr hab. Roman Drozd, prof. Akademii Pomorskiej

Recenzenci: dr hab. prof. nadzw. Bohdan Halczak, dr hab. prof. nadzw. Zenon Romanow

 

* * * * *

 

2007.12.12

Jerzy Romanowicz

Szkolnictwo Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii w latach 1939-1947.

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Przybylski

Recenzenci: prof. dr hab. Karol Olejnik, prof. dr hab. Zbigniew Machaliński

 

* * * * *

 

2007.12.12

Tadeusz Klupczyński

Armia Brytyjska w latach 1793-1809.

 

Promotor: Armia Brytyjska w latach 1793-1809

Recenzenci: prof. dr hab. Karol Olejnik, prof. dr hab. Andrzej Groth

 

* * * * *

 

2007.06.20

Izabela Stelmasiak

Janusz Jędrzejewicz 1885-1951 (pedagog, wojskowy, ideolog i polityk).

 

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Roman Tomaszewski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pepłoński, dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Jakubiak

 

* * * * *

 

2006.07.05

Lucjan Gac

Polityczne i wojskowe aspekty "polityki równowagi" II Rzeczypospolitej.

 

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Bogdan Zalewski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Przybylski, prof. dr hab. Kazimierz Łastawski

 

* * * * *

 

2006.06.21

Zbigniew Werra

Działalność duszpasterska w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1941-1947.

 

Promotor: prof. dr hab. Bogusław Polak

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Przybylski, prof. dr hab. Lech Bończa-Bystrzycki

 

* * * * *

 

2006.04.19

Stanisław Kozdrowski

Wyszkolenie policyjne w Drugiej Rzeczypospolitej.

 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Pepłoński

Recenzenci: dr hab. prof. nadzw. Henryk Ćwięk, dr hab. prof. nadzw. Roman Tomaszewski

 

* * * * *

 

2005.11.23

Jarosław Syrnyk

Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989.

 

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd

Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Osękowski, dr hab. prof. nadzw. Zenon Romanow

 

* * * * *

 

2005.06.15

Janusz Czechowski

Stosunki polsko-fińskie w latach 1918-1939.

 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Pepłoński

Recenzenci: prof. dr hab. Bernard Piotrowski, prof. dr hab. Marian Mroczko

 

* * * * *

 

2004.04.22

Paweł Przybylski

Rola duchowieństwa greckokatolickiego w kształtowaniu się opcji narodowych wśród Łemków w latach 1918-1947.

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Przybylski

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Faryś, dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd

 

Doktorzy wypromowani (plik)

Znajdziesz nas tutaj