Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Professor Robert Kuśnierz, PhD Habilitated

Professor Robert Kuśnierz, PhD Habilitated

https://orcid.org/0000-0002-6979-1424

Professor Robert Kuśnierz is a Sovietologist, also interested in diplomacy and military intelligence in the Second Polish Republic.

He completed historical studies with honours at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin in 2000.

He was awarded the degree of Doctor of Humanities in the Scope of History (doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia) at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin in 2004 (supervisor: Professor Tadeusz Radzik).

In 2015, he was awarded the Post-doctoral Degree of Humanities in the Scope of History (doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia) by the Tadeusz Manteuffel Institute of History of Polish Academy of Sciences in Warsaw.

Since 2016, he has been the Director of the Institute of History and Political Sciences of Pomeranian University n Słupsk, Editor in Chief of the Editorial Board of „Scripta Historica”; an Pomeranian University senator of XV term of office (2016-2020); since 2014, he has been a coordinator for Ukrainian exchange students studying at the Institute of History and Political Science for one semester.  

 

Awards, merits, academic scholarships

2019 – Third Class Award granted by the Rector of Pomeranian University in Słupsk for scientific achievements 

2019 - Nomination for the Scientific Award "Historical Book of the Year" for the book "Nas, Polaków, nie ma kto bronić..."

2019 - A scholarship awarded by the De  Brzezie Lanckoroński Foundation for a query in London  

2018 – Scholarly Publications Support Grant awarded by Canadian Foundation for Ukrainian Studies in Toronto, Canada

2017 – Third Class Award granted by the Rector of Pomeranian University in Słupsk for scientific achievements

2016 – The laureate of a competition in the National Programme for the Development of Humanities called Internationalisation, Module 3a.  His book titled W świecie stalinowskich zbrodni will be translated into English and published in Canada thanks to the granted funds.

2015 – First Class Award granted by the Rector of Pomeranian University in Słupsk for being awarded the post-doctoral degree.

2015 – Nomination for the Jerzy Giedroyć Scientific Award for the monograph W świecie stalinowskich zbrodni.

2012 – Pomeranian University in Słupsk  Faculty Grant for young researchers.

2011 – A scholarship in the Ministry of Science and Higher Education programme called „Mobilność Plus” (First Edition) financing one-year scientific research at Harvard University in 2013-2014

2010 – A scholarship granted by the Foundation for Polish Science in the programme „ Grants for Foreign Conferences” co-financing the attendance at a conference in Los Angeles

2010 – A scholarship granted by the Ministry of Science and Higher Education for outstanding young researchers for the years of 2010-2013 (36 months)

2009 – The Eugene and Daymel Shklar Fellowship scholarship awarded by Harvard University

2007 – „Zostańcie z nami”  scholarship for outstanding young researchers awarded by the weekly „Polityka”

2007 – The Ukrainian national order of merit third class for social activity and a significant contribution to revealing the truth about the Great Famine in Ukraine of 1932-1933

2006 – A scholarship granted by the Foundation for Polish Science in the programme „Kwerenda” for carrying out research in Moscow and Kyiv

2005 – A scholarship awarded by the Lanckoroński Foundation for a query in Kyiv

2002 – A scholarship awarded by the Lanckoroński Foundation for a query in Kyiv

2000 – An award for the best graduates granted by the Dean of the Faculty of Humanities of UMSC in Lublin

 

Research abroad

2013-2014 (12 months) – a visiting scholar at Harvard University (Davis Center for Russian and Eurasian Studies), Cambridge, MA, USA

2013 – invited lectures at the University of Manitoba in Winnipeg and the University of Alberta in Edmonton.

2009-2010 (4 months) – a visiting scholar at Harvard University (Harvard Ukrainian Research Institute), Cambridge, MA, USA

2010-2015 – Participation in numerous conferences, seminars and symposia, i.a. in Cambridge (MA, USA), Boston, Kyiv, Los Angeles, New York, New Orleans, San Antonio, Edmonton, Winnipeg.

Science popularisation

2007 – developing the scenario for the exhibition on the Great Famine in Ukraine of 1932-1933. The exhibition was presented in front of Wawel in Cracow on 5th March 2007. Then it was presented in dozens of Polish cities and towns

2007-2017 – participation in numerous radio and television broadcasts, i.a. Voice of America, Polskie Radio 24, TVP Historia, TVP 3, Polskie Radio Kielce, Radio Lublin, Polskie Radio Białystok, Polskie Radio Rzeszów, Polskie Radio Koszalin, TV Słupsk

2007-2018 – interviews for national and local press, i.a. „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Polska Agencja Prasowa”, „Katolicka Agencja Informacyjna”, „Focus Historia”, "Do Rzeczy/Historia", "Polskie Radio Koszalin"

2007-2018 – popular science publications and interviews i.a. in "Do Rzeczy/Historia", „Polityka”, „Wprost”, „Gazeta Wyborcza”, "PAP".

Read more : http://robertkusnierz.pl/

 

List of publications:

Books:

 • In the World of Stalinist Crimes: Ukraine in the Years of the Purges and Terror (1934–1938) from the Polish Perspective, CIUS Press/University of Alberta Press, Edmonton-Toronto 2020, pp. xxviii+404
 • The Holodomor – Poland – Polish Victims 1932-1933, eds. Michał Dworczyk, Robert Kuśnierz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2020, ss. 255, eds. Michał Dworczyk, Robert Kuśnierz. 
 • Hołodomor. Polska. Polskie Ofiary 1932-1933, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019, ss. 232 red. Michał Dworczyk, Robert Kuśnierz
 • "Nas, Polaków, nie ma kto bronić..." Represje wobec Polaków w Związku Sowieckim w latach 1935-1938 w materiałach MSZ i wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej, LTW, Łomianki 2018, pp. 263
 • Czystki i terror na Ukrainie (1934-1938), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, pp. 373
 • Afera Rana. Zatrzymanie przez sowiecki kontrwywiad por. Stefa Kasperskiego w świetle jego sprawozdania z 12 sierpnia 1936 r., Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014, pp. 232 (co-author Piotr Kołakowski)
 • W świecie stalinowskich zbrodni. Ukraina w latach czystek i terroru (1934-1938) w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2013, pp. 426 The book was nominated for the Jerzy Giedroyć Scientific Award in 2015.
 • Holodomor. The Great Famine in Ukraine 1932 – 1933, Warsaw – Kiev 2009, pp. 648 (co-editor; co-author)
 • Pomór w „raju bolszewickim”. Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu, Toruń 2008, p. 205.
 • Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929-1933), Wydawnictwo Naukowe „GRADO”, Toruń 2005, pp. 336 (II edition: Toruń 2008, III edition: Toruń 2012).

Articles:

 1. „Dobrze jest już wtedy, gdy nie jest bardzo źle”…, czyli o sytuacji wsi ukraińskiej po Wielkim Głodzie, „Dzieje Najnowsze” 2020, nr 2, s. 49-72.
 2. Przesiedlenia ludności na Ukrainie w latach 1933-1934, „Dzieje Najnowsze” 2018, no 1, p. 51-68
 3. Stalinowska konstytucja z 1936 r. i nadzieje wierzących na Sowieckiej Ukrainie na zmianę antyreligijnej polityki bolszewików, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2017, vol. 107, p. 199-212.
 4. Kołchozowa rzeczywistość na Ukrainie po Wielkim Głodzie, „Scripta Historica” 2016, no 22
 5. Nothilfe – niemiecka pomoc głodującym rodakom w latach 30. XX w. na sowieckiej Ukrainie, „Przegląd Zachodni” 2015, no 4, p. 257-268
 6. Nevidomi fakty z istorii represovanykh simei Krushelnyts’kykh, Skazyns’kykh ta Bachyns’kykh, “Ukrains’kyi istorychnyi zhurnal” 2015, no 1, p. 57-68
 7. Operacja polska NKWD na Ukrainie (1937-1938), „Scripta Historica” 2015, no 21, p. 171-186
 8. „Maksymalna eksploatacja robotnika”. Ruch stachanowski w ocenach i opiniach polskich dyplomatów urzędników konsularnych, „Dzieje Najnowsze” 2014, no 1, p. 60-74
 9. The Impact of the Great Famine on Ukrainian Cities: Evidence from the Polish Archives, “Harvard Ukrainian Studies” [Cambridge, MA, USA] 2013, p. 16-31
 10. Afera Rana – wpadka polskiego wywiadu w ZSRS w 1936 r., „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2011, vol. XLVI, p. 159-179
 11. Próby interwencji dyplomacji polskiej w obronie prześladowanej Polonii na Ukrainie Sowieckiej w latach trzydziestych XX wieku, “Studia Polonijne” 2011, vol. 32, p. 143-168
 12. Unknown Polish Photographs of the Holodomor, “Holodomor Studies” 2010, no 2, pp. 249-255
 13. The Question of the Holodomor in Ukraine of 1932-1933 in the Polish diplomatic and intelligence reports, “Holodomor Studies” [Idyllwild, CA, USA] Winter-Spring 2009, no 1, p. 77-90
 14. Obraz głodującej wsi ukraińskiej w latach trzydziestych XX w. w dokumentach polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w ZSRR i polskiego wywiadu, „Polska i jej Wschodni Sąsiedzi” 2009, p. 64-75
 15. „Kolektywna konsumpcja” w okresie pierwszej radzieckiej pięciolatki – propaganda a rzeczywistość (Mało znany absurd bolszewicki), „Dzieje Najnowsze” 2008, no 2, p. 37-48
 16. Dokumenty pol’s’koi dyplomatii pro holodomor, “Ukrains’kyi istorychnyi zhurnal” 2008, no 6, p. 196-211
 17. Holod v Ukraini 1932-1933 rr. (za dokumentami pol’s’kykh dyplomativ), „Arkhivy Ukrainy” 2008, no 3-4, p. 46-52
 18. Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 w świetle zbiorów Archiwum Akt Nowych oraz Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, „Dzieje Najnowsze” 2007, no 2, p. 129-159
 19. Kwestia Wielkiego Głodu w prezydenturze Wiktora Juszczenki, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2007 (R. 5), p. 75-79
 20. Lvivs’ka ukrains’ka presa holodomor v USRR, “Ukrains’kyi istorychnyi zhurnal” 2006, no 3, p. 199-209
 21. Próba kościelnej niezależności. Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna (1919-1936), „Więź” 2006, no 6, p. 107-113
 22. Kolektywizacja wsi ukraińskiej i opór chłopów (1929-1931), „Almanach Historyczny” 2006, vol. 8, p. 129-155
 23. Bolszewicki „spektakl” w Charkowie, czyli proces Związku Wyzwolenia Ukrainy, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2006, vol. 10, p. 145-167
 24. „Likwidacja kułaków jako klasy” na Ukrainie, „Rocznik Chełmski” [2004]-2006, vol. 10, p. 205-222
 25. Uchast` ukrains’koi hromadstkosti Polshchi v dopomohovykh ta protestatsiinykh aktsiiakh proty holodomoru v Ukraini, “Ukrains’kyi istorychnyi zhurnal” 2005, no 2, p. 131-141
 26. Głód na Ukrainie w roku 1933 na łamach prasy, „Res Historica” 2005, vol. 21, p. 79-90
 27. Walka z religią na Ukrainie w latach trzydziestych, „Więź” 2004, no 6, p. 115-125
 28. Propaganda radziecka w okresie Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932-1933), „Dzieje Najnowsze” 2004, no 4, p. 29-46

 

Book chapters:

 1. The Great Famine and the Soviet Countryside of the 1930s in the Photographs by Military Intelligence of the Second Republic of Poland [w:] The Holodomor –Poland – Polish Victims 1932-1933, eds. M. Dworczyk, R. Kuśnierz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2020, s. 79-114.
 2. Operacja polska NKWD w latach 1937-1938. Co władze Drugiej Rzeczypospolitej wiedziały o sowieckiej zbrodni? [w:] Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar wielu kultur i polityk. Studia historyczne i politologiczne ofiarowane Profesorowi Nikołajowi Iwanowowi, red. A. Kwiatek, Z. Machelski, Uniwersytet Opolski, Opole 2020, s. 155-166.
 3. Komunističke represije u Ukrajini tokom tridesetih godina XX veka iz ugla ministarstva spoljnih poslova i vojne obaveštajne službe Druge Poljske Republike [w:] Лемки, Бойки, Гуцули, Русини – история, сучасносц, материялна и духовна култура зборнїк наукових роботох. З нагоди 100-рочнїци од снованя Руского народного просвитного дружтва и 65-рочнїци од снованя Филозофского факултета Универзитета у Новим Садзе / Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Z okazji setnej rocznicy powstania Rusińskiego Towarzystwa Oświatowego i sześćdziesiątej piątej rocznicy powstania Wydziału Filozoficznego w Nowym Sadzie, red. Янко Рамач, Роман Дрозд, Нови Сад – Słupsk 2019, Wydawnictwo Универзитет у Новим Садзе Филозофски факултет oraz Akademia Pomorska (poz. 22), Słupsk 2019, s. 301-320. 
 4. Wielki Głód i sowiecka wieś  lat 30. XX w. na zdjęciach wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Hołodomor. Polska. Polskie Ofiary 1932-1933, red. M. Dworczyk, R. Kuśnierz, Warszawa 2019, s. 81-110
 5. Deportácie na sovietskej Ukrajine v medzivojnovom období v kontexte sovietskej represívnej politiky [in:] Lemkovia, Bojkovia, Rusíni : dejiny, súčasnosť, kultúra materiálna a duchovná. Tomus VII, časť I. – Eds.: M. Šmigeľ, B. Halczak, R. Drozd, S. Dudra, O. Kozakevyč, Belianum, Banská Bystrica 2018, pp. 83-95
 6. Jak zabawiali się enkawudziści? Kilka faktów z działalności szefa NKWD USRS Wsewołoda Balickiego i jego podwładnych [in:] Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów, ed. by A. Teterycz-Puzio, W. Bejda, L. Kościelak, Słupsk 2017, pp. 359-368 (with Yuri Shapoval)
 7. Działania polskich środowisk naukowych, dziennikarskich i politycznych po 1989 roku w sprawie poszerzenia wiedzy na temat Wielkiego Głodu na Ukrainie oraz upamiętnienia jego Ofiar [in:] Polityka pamiati – polityka zabuttia: sprava Katyni / Polityka pamięci – polityka zapominania: sprawa katyńska, ed. by S. Rudnicki, Żytomierz 2016, pp. 82-96
 8. Represje wobec konsulatów RP w ZSRS oraz polskie retorsje w 1938 roku [in:] Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku radzieckiego w latach II wojny światowej, ed. by J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, R. Roguski, Warszawa-Siedlce 2013, pp. 17-36
 9. Represje wobec Polaków na Ukrainie podczas Wielkiej Czystki – wiedza i reakcja polskiej dyplomacji, [in:] Polska-Ukraina. Dziedzictwo i współczesność, ed. by R. Drozd, T. Sucharski, Słupsk 2012, pp. 67-79
 10. Próby skompromitowania oraz werbunku przez sowieckie służby specjalne pracowników polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w latach 30. XX w., [in:] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały i Studia, ed. by A. Krzak, D. Gibas-Krzak, Szczecin-Warszawa 2012, vol. I, pp. 135-148
 11. Pogłodowa wieś ukraińska w polskich raportach wywiadowczych i konsularnych (1934-1937), [in:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku,, ed. by W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2012, pp. 251-26
 12. Początki organów bezpieczeństwa publicznego na Kielecczyźnie (WUBP z siedzibą w Rytwianach), [in:] Kościół w okowach. Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944-1956. Terytorium obecnej diecezji sandomierskiej, ed. by  M. Krzysztofiński, J. Marecki, B. Stanaszek, Kraków 2012, pp. 33-38
 13. Sowieckie ustawodawstwo wobec kułaków, [in:] Społeczeństwo a władza. Ustrój , prawo, idee, ed. by J. Przygodzki, M.J. Ptak, Wrocław 2010, pp. 753-762
 14. Funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w warunkach Wielkiego Terroru (1937-1938), [in:] Polska dyplomacja na Wschodzie w XX-początkach XXI wieku, ed. by H. Stroński, G. Seroczyński, Olsztyn-Charków 2010, pp. 374-403
 15. Przemoc systemu komunistycznego wobec chłopów w latach 1929-1939 (na przykładzie sowieckiej Ukrainy), [in:] Imperial Victims - Empires as Victims: 44 views (Ofiary imperiów - Imperia jako ofiary: 44 spojrzenia), ed. by A. Nowak, Warszawa 2010, pp. 431-442
 16. Polacy pomagający Żydom w zakładach zbrojeniowych „Hasag” w Skarżysku-Kamiennej (z materiałów byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach), [in:] „Kto w takich czasach Zydów przechowuje?...” Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, ed. by A. Namysło, Warszawa 2009, pp. 203-230
 17. Dokumenty pol’s’koi dyplomatii ta rozvidky pro holodomor [in:] Holod 1932-1933 rokiv v Ukraini: prychyny, demohrafichni naslidky, pravova otsinka, ed. by I. Yukhnovs’kyi, Kyiv 2009, pp. 144-168
 18. Pogrom kielecki na łamach prasy w Polsce [in:] Wokół pogromu kieleckiego, vol. 2, ed. by L. Bukowski, A. Jankowski, J. Żaryn, Warszawa 2008, pp. 132-161
 19. Komunistyczna zbrodnia Wielkiego Głodu w życiu społeczno-politycznym Ukrainy, [in:] Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, ed. by J. Sadowska, Białystok 2008, pp. 65-80
 20. Obchody rocznic Wielkiego Głodu w niepodległej Ukrainie, [in:] Historia - mentalność - tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, ed. by J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008, pp. 690-70
 21. Problematyka głodu w „raju bolszewickim” na łamach lwowskiego „Diła” [in:] Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski, 1918-1989, vol. III, ed. by R. Drozd, Słupsk 2007, pp. 7-24

 

Popular publications:

 1. Dyplomatyczne milczenie, „Polityka” no 38 (3128), 20 Sept. 2017 r.
 2. Działania wywiadu wojskowego II RP na kierunku wschodnim, „Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krakowej” 2015, no 12, pp. 3-11 (with P. Kołakowski)
 3. Hołodomor – Tragedia wsi ukraińskiej w latach 1932-1933, „Palestra Świętokrzyska” [Kielce] 2009, no 7-8, pp. 45-47
 4. Kanibalizm podczas Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932 - 1933), "Palestra Świętokrzyska" 2009, no 9-10, pp. 28-31
 5. Velykyi holod i pol’s’ko-ukrains’ki vidnosyny, „Nasze Słowo”, 23 Nov. 2008
 6. Wielki Głód, „Polityka” 2007, no 48, pp. 100-102
 7. Wiosna nie pachniała kwiatami…, „Gazeta Wyborcza”/Kielce, 8-9 Sept. 2007 r
 8. Głód potępienia, „Wprost” 2007, no 10, 11 March 2007, pp. 68-71
 9. Wielki Głód na Nie tylko Pawlik Morozow, „Mówią Wieki” 2005, no 9, pp. 26-30
 10. Ukrainie w latach 1932-1933, „Mówią Wieki” 2001, no 1, pp. 6-14

 

Reviews:

 1. Stanisław Żywutski, Deportacja’36. Wspomnienia Polaka uprowadzonego z Podola przez bolszewików / Станислав Живутский, Депортация’36. Воспоминания поляка высланного большевиками из Подоля, Łomianki 2017, pp. 155 [rev.] „Scripta Historica” 2017, no 23, pp. 307-310
 2. Dzieci operacji polskiej mówią. 45 relacji świadków sowieckiego ludobójstwa z lat 1937-1938, ed. by Tomasz Sommer, Warszawa 2013, pp. 224 [rev.] „Scripta Historica” 2016, no 22, pp. 299-304
 3. Nikolai Ivnitskii, Golod 1932-1933 v SSSR. Ukraina, Kazakhstan, Severnyi Kavkaz, Povolzhe, Tsentral’no-Chernazemnaia Oblast, Zapadnaia Sibir, Ural, “Sobraniye” Moskva 2009, pp. 287, [rec.] „Holodomor Studies” 2010, no 2, pp. 262-264.
 4. Holodomor iak henotsyd, „Nasze Słowo”, 22 Nov. 2009. Rev. Stanisław Kulczycki, Hołodomor. Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 jako ludobójstwo. Problem świadomości, Wrocław 2008.
 5. Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie 1932-1947. Relacje, ed. by Roman Dzwonkowski SAC, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005, pp. 286, [rev.] „Studia Polonijne” [Lublin] 2006, vol. 27, pp. 328-332.

 

Other:

 1. Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933, Kraków 2007, s. 5-7. Introduction to the album from the exhibition under the same title, presented, among others in Kraków from March 5 to 26, 2007.

 

Znajdziesz nas tutaj