Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Obrony rozpraw doktorskich

KOMISJA DOKTORSKA INSTYTUTU HISTORII AKADEMII POMORSKIEJ

w Słupsku podaje do wiadomości, że

dnia 22.09.2021 r., o godz. 10.00, w sali 53, ul. Arciszewskiego 22a 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr. Marcina Prusaka

 

TYTYŁ ROZPRAWY: Walki o Wał Pomorski i Kołobrzeg w 1945 roku w polityce i propagandzie Polski Ludowej w latach 1945-1989.

 

PROMOTOR: dr hab. Zenon Romanow, prof. AP                - Akademia Pomorska Słupsk

                       

RECENZENCI:  dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US       - Uniwersytet Szczeciński

                          prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski       - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22c, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Historii oraz BIP Uczelni.

Obecnie trudno przewidzieć sytuację epidemiczną w kraju, więc forma obrony (zdalna czy bezpośrednia) będzie podana na początku września. W przypadku pytań proszę o kontakt: małgorzata.mastalerz-krystjanczuk@apsl.edu.pl

 

Przewodniczący Komisji Doktorskiej

                                                                                                  prof. dr hab. Wojciech Skóra

Znajdziesz nas tutaj