Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Obrony rozpraw doktorskich

KOMISJA DOKTORSKA INSTYTUTU HISTORII AKADEMII POMORSKIEJ

w Słupsku podaje do wiadomości, że

dnia 03.12.2020 r., o godz. 11.00 odbędzie się online

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr. Pawła Poczekajło

TYTYŁ ROZPRAWY: Ludność ukraińska w województwie gdańskim 1947-1989.

PORMOTOR: prof. dr hab. Roman Drozd                  - Akademia Pomorska Słupsk

RECENZENCI:   dr hab. Stefan Dudra, prof. UZG              - Uniwersytet w Zielonej Górze
                           dr hab. Roman Wyscoki, prof. UMCS   - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22c, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Historii.

Osoby chętne do wzięcia udziału w części publicznej obrony online prosimy o zgłoszenie takiej deklaracji ze swoim adresem mailowym pod adres: małgorzata.mastalerz-krystjanczuk@apsl.edu.pl

Przewodniczący Komisji Doktorskiej 

prof. dr hab. Wojciech Skóra

Streszczenie:

Recenzje:

Znajdziesz nas tutaj