Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Historii

Instytut Historii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
PUBLIKACJA ZA 200 PKT PROFESORA ROMANA DROZDA!

PUBLIKACJA ZA 200 PKT PROFESORA ROMANA DROZDA!

Miło nam zakomunikować, że prof. dr hab. Roman Drozd opublikował z Michalem Šmigelem artykuł pt. The extinction of the Ukrainian culture of the Polish-Ukrainian-Slovak borderland and the image of the “Ukrainian Banderite” in Polish and Czechoslovak literature, journalism and cinematography, mid-1940s–1980s, w czasopiśmie „Museology and Cultural Heritage”, punktowany najwyższą możliwą liczbą punktów przewidzianą w wykazie czasopism MNiSW z 18 grudnia 2019 r., tj. 200 pkt (wykaz czasopism, poz.14704).

Jest to pierwszy taki wynik w naszym Instytucie i zapewne jeden z pierwszych w naszej Uczelni.

image alt text

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów naukowych!

Wierzymy, że też inni pracownicy pójdą w ślady Pana Profesora, przyczyniając się do wzmocnienia naszych szans w przyszłej parametryzacji.

Znajdziesz nas tutaj